צווי מיסים

רשימת צווי המיסים 

צו מיסים לשנת 2025
צו מיסים לשנת 2025 טיוטה 
תעריפים לצו מיסים לשנת 2025 טיוטה

צו מיסים לשנת 2024

צו מיסים לשנת 2024 טיוטה 
תעריפים לצו מיסים לשנת 2024 טיוטה

צו מיסים לשנת 2023

מדיניות לחיוב ארנונה

צו מיסים לשנת 2022 - חתום

צו מיסים לשנת 2022 - נגיש

צו מיסים לאישור המליאה לשנת 2022

צו מיסים מתוקן לשנת 2022

דברי הסבר למליאת המועצה - ארנונה לשנת הכספים 2022

צו מיסים לשנת 2021

אישור חריג להטלת ארנונה דצמבר 2019 

אישור חריג להטלת ארנונה יוני 2019 

צו מיסים לשנת 2020

צו מיסים לשנת 2020 - הצעה למליאת המועצה

צו מיסים 2019 מאושר כולל העלאה חריגה של 4.67%

צו מיסים לשנת 2019

צו מיסים 2019- לאישור השרים

צו מיסים 2019- טיוטה למליאה

תיקון צו מיסים 2018 - פסק דין בית משפט

צו מיסים לשנת 2018

צו מיסים לשנת 2017

צווי מיסים לשנת 2016

תוספת לדברי הסבר לבקשת המועצה האזורית לב השרון להעלאה/הפחתה ולשינוי סיווגים בצו המיסים לשנת 2016 

קריטריונים לפטור נכס לא ראוי 27.7.21

צווי מיסים לשנת 2015

צווי מיסים לשנת 2014

צווי מיסים לשנת 2013

צווי מיסים לשנת 2012

צווי מיסים לשנת 2011

צווי מיסים לשנת 2010

צווי מיסים לשנת 2009