רוכלות בהגדרתה ומהותה הנה עיסוק בקניה, מכירה או הצעת שירותים או מלאכה לציבור שלא במבנה קבע, ושלא נעשות בו פעולות יצרניות. אין לעסוק ברוכלות ללא רישיון עסק ו/או אישור זמני מאת המועצה.

חוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1968 קובע כי כל רשות מקומית תקבע את אזורי הרוכלות בשטחה, מס' הרישיונות שינתנו, סוגי הרוכלות ועוד.

על מנת להגיש בקשה לרישיון רוכלות, יש למלא את טופס הבקשה, ולהגישו בצירוף המסמכים הנדרשים והמפורטים מטה :

 1. תוכנית  פנימית וחתך חזית של העסק חתומה על ידי בעל מקצוע מוסמך כולל סידור פנימי של האביזרים והאמצעים בעגלה בקנ"מ של 1:50
 2. רישיון רכב עם אישור גרירה שם המבקש/ת לרכב שישמש את הרוכלות המבוקשת, או חוזה שימוש ברכב ייעודי כאמור
 3. תמונות של הרכב / נגרר מבפנים ומבחוץ
 4. אישור קונסטרוקטור ליציבות העגלה
 5. טופס התחייבות על שמירת תנאי מדיניות הרוכלות חתום ע"י המבקש
 6. פרשה טכנית – פירוט כלל המזונות שימכרו ברוכלות, כולל רישיונות עסק / יצרן של ספקי המזון, חומרי הגלם, השתייה וכ"ו.
 7. פירוט המנהלים בחברה כולל צילומי תעודות זהות
 8. טופס ארנונה
 9. צילום חוזה שכירות / רכישה
 10. צילום עוסק מורשה / עוסק פטור
 11. אסמכתא עבור תשלום אגרת רישוי עסקים בסך 330 ₪
 12. אישור ועד מקומי וועד אגודה בדבר המיקום המדויק להצבת הרוכלות כולל צילום אוויר של המקום
 13. עמידה בתנאי המפרט האחיד
 14. הצהרת בעל העסק על הצבת כלי אצירה למים ושפכים
 15. הצגת הסדרי ניקיון מסביב לרוכלות, לרבות אופן פינוי הפסולת לאתר מורשה כדין
 16. אישור חשמלאי בודק
 17. תצהיר בדבר נגישות
 18. תצהיר כבאות חתום בפני עו"ד בדבר אמצעי הגנה מפני שריפה
 19. אישור תברואן המועצה

תנאים נוספים:

 • בעל/ת רוכלות מזון נדרש/ת לעמוד בכל הדרישות הקבועות בחוקי העזר של המועצה בכלל, בדרישות חוק עזר ללב השרון (רוכלים), תש"ל 1970 בפרט וכן במדיניות המועצה לנושא רוכלות.
 • רשאים להקים לבקש רישיון רוכלות תושבי המועצה האזורית לב השרון בלבד.
 • הרישיון הינו אישי ואינו ניתן להעברה
 • הרישיון ינתן לתקופה של עד שנה. כל בקשה לחידוש רישיון תיבחן על ידי הרשות.
 • חל איסור על מכירת משקאות משכרים ומוצרי טסק ברוכלות.
 • אין להתחבר למערכות המועצה כגון מים / חשמל / תאורה, אלא באישור המועצה בכתב.
 • לא יבוצע ברוכלות בישול מסוג כלשהו, תותר רק מכירת מוצרי מזון שיוצרו בעסק בעל רישיון לפי חוק רישוי עסקים, ו/או בעל רישיון יצור.
 • המועצה רשאית לדרוש מהמבקש פרטים נוספים / דרישות / איושרים כאלה ואחרים אשר יהוו תנאי לאישור הבקשה.
 • המועצה תפקח על הרוכלות, ובמידה וימצא כי רוכל/ת פועל/ת ללא רישיון עסק ו/או מפר ו/או אינו מקיים את תנאיו הוא צפוי שינקטו נגדו הליכים ובכלל זה סגירת הרוכלות, החרמת ציוד ונקיטה בהליכים משפטיים.

עסקים בעלי רישיון

שם העסק פריט עיסוק מהות העסק סטטוס התיק מספר רשיון
רז פרוגרס /רז רוקחות 1.3ב תכשירים; ציוד רפואי - אחסונם מתחדש 168
רז פרוגרס /רז רוקחות 1.3ב תכשירים; ציוד רפואי - אחסונם מתחדש 552
רז פרוגרס /רז רוקחות 1.2ב תמרוקים - אחסונם מתחדש 553
רז פרוגרס /רז רוקחות 1.3ג תכשירים;  ציוד רפואי - מכירתם או חלוקתם מתחדש 554
ביו-מד פארמה בע"מ 1.3ב תכשירים; ציוד רפואי - אחסונם מתחדש 368
ביו-מד פארמה בע"מ 1.2ב תמרוקים - אחסונם מתחדש 370
אס דה אספדאס בע"מ 1.4ב מספרה מתחדש 510
אס דה אספדאס בע"מ 1.4א טיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומניקור; מכון שיזוף מתחדש 654
ביומדיק טכנולוגיות רפואיות בע"מ 1.3ב תכשירים; ציוד רפואי - אחסונם מתחדש 505
שופרסל בע"מ 1.1 בית מרקחת מתחדש 618
בי דראגסטורס 4.7ב מרכול - ללא טיפול במזון מתחדש 618
אירובאנד אינטרנשיונל בע"מ 1.3ב תכשירים; ציוד רפואי - אחסונם מתחדש 555
אירובאנד אינטרנשיונל בע"מ 1.3ג תכשירים;  ציוד רפואי - מכירתם או חלוקתם מתחדש 617
סופר פארם (ישראל ) בע"מ 1.1 בית מרקחת מתחדש 544
נוביו בע"מ 1.3א תכשירים;  וציוד רפואי - ייצורם היתר זמני 0
אהובה בר נתן 1.4ב מספרה מתחדש 678
אהובה בר נתן 1.4א טיפול יופי וקוסמטיקה; פדיקור; ומניקור; מכון שיזוף בתהליך חידוש 679
פז-תחנת דלק נורדיה 2.2א דלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק היתר זמני 605
דור אלון ניהול מתחמים קמעונאים בע"מ 2.2א דלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק מתחדש 541
דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ 2.2א דלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק מתחדש 221
קובי יצחק חברה בע"מ 4.7ב מרכול - ללא טיפול במזון מתחדש 343
אברך אלון גי אס בע"מ 2.2א דלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק מתחדש 673
אברך אלון גי אס בע"מ 2.2א דלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק מתחדש 595
אברך אלון גי אס בע"מ 2.2א דלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק מתחדש 670
אברך אלון גי. אס בע"מ 2.2א דלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק רישיון זמני 597
אלון אברך גי אס בע"מ 2.2א דלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק רישיון זמני 599
אברך אלון גי אס בע"מ 2.2א דלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק מתחדש 598
אברך אלון גי אס בע"מ 2.2א דלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק מתחדש 593
אברך אלון גי אס בע"מ 2.2א דלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק מתחדש 601
הגרעין בע"מ 3.4ג חומרי הדברה; חומרי רעל לשימוש חקלאי - מכירתם מתחדש 45
השכל אילן 3.2א בעלי חיים  - גידולם; אחזקתם טיפול בהם מתחדש 143
לול 0302'א לולים לצמיתות 151
מס אורנית 3.2א בעלי חיים  - גידולם; אחזקתם טיפול בהם מתחדש 211
י. בראון ובניו בע"מ 3.2ח עופות - גידולם; אחזקתם טיפול בהם מתחדש 331
אגריאל בע"מ 3.2ח עופות - גידולם; אחזקתם טיפול בהם מתחדש 371
חווה חקלאית לשיקום כלבים עזובים 3.2א בעלי חיים  - גידולם; אחזקתם טיפול בהם מתחדש 365
צוקרמן אילן 3.2ח עופות - גידולם; אחזקתם טיפול בהם מתחדש 447
משק ליפשיץ שאול ומעוז 3.2ח עופות - גידולם; אחזקתם טיפול בהם מתחדש 379
פיור סוכנויות בע"מ 3.4א חומרי הדברה; חומרי רעל לשימוש חקלאי - ייצורם אריזתם; אחסונם מתחדש 608
פיור סוכנויות בע"מ 3.7ב תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרנרי - אחסונם מתחדש 639
פיור סוכנויות בע"מ 6.1 אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה מתחדש 666
להתחיל מחדש (ע"ר) 3.2א בעלי חיים  - גידולם; אחזקתם טיפול בהם היתר זמני 690
משק ליפשיץ שאול ומעוז 3.2ח עופות - גידולם; אחזקתם טיפול בהם היתר זמני 689
מדגרה-נורדיה 4.1ג ביצים - מדגרה מתחדש 109
פז חברת נפט בע"מ512739483 4.2ב בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזון מתחדש 364
פז חברת נפט בע"מ512739483 4.7ב מרכול - ללא טיפול במזון מתחדש 364
ארדי שווק וסיטונאות בע"מ 4.6א מזון ומרכיביו - ייצורו; עיבודו; אריזתו מתחדש 254
א.צ. בר קפה בע"מ  (ארומה) 4.2ב בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזון מתחדש 395
מ.ר.ח מותגי מזון בע"מ 4.2ב בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזון מתחדש 614
דור אלון ניהול מתחמים קמעונאים בע"מ 4.7ב מרכול - ללא טיפול במזון מתחדש 650
טאיה 4.2א מסעדה : לרבות משלוחי מזון מתחדש 345
דור אלון ניהול מתחמים קמעונאים בע"מ 4.2ב בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזון מתחדש 641
י.ש.ירקות עלים בע"מ 4.6ו מזון ומרכיביו - ייצורו; עיבודו; אריזתו מתחדש 341
שימקו מסעדות בע"מ 4.2א מסעדה : לרבות משלוחי מזון מתחדש 434
נישה דלי בר בע"מ 4.2א מסעדה : לרבות משלוחי מזון מתחדש 613
בלה וצ'ארלי שותפות 4.2א מסעדה : לרבות משלוחי מזון מתחדש 610
מרקדו-גולד תנובת יהודה בע"מ 4.7ב מרכול - ללא טיפול במזון מתחדש 396
מרקדו-גולד תנובת יהודה בע"מ 4.7ב מרכול - ללא טיפול במזון מתחדש 406
ישראליקר רוזנבוים 4.6ו מזון ומרכיביו - ייצורו; עיבודו; אריזתו מתחדש 636
חומוס אסלי דרורים 4.2ב בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזון מתחדש 382
מסעדת קופינאס - אר.אס.אר. צור משה בע"מ 4.2א מסעדה : לרבות משלוחי מזון מתחדש 377
לב טוב שתילים וצמחי נוי בע"מ 4.6א מזון ומרכיביו - ייצורו; עיבודו; אריזתו מתחדש 453
רי בר דרורים בע"מ 4.2ב בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזון מתחדש 462
המעשנה בישול קדום בע"מ 4.2א מסעדה : לרבות משלוחי מזון היתר זמני 657
עידו ואור ישראל בני דרור בע"מ 4.2ב בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזון מתחדש 518
עץ האלון נורדיה 4.2א מסעדה : לרבות משלוחי מזון מתחדש 485
עץ האלון נורדיה 4.7ב מרכול - ללא טיפול במזון מתחדש 485
טרי לי חקלאות בע"מ 4.6ו מזון ומרכיביו - ייצורו; עיבודו; אריזתו מתחדש 635
טרי לי חקלאות בע"מ 4.6ג מזון ומרכיביו - אחסונו מתחדש 635
טרי לי חקלאות בע"מ 4.6ד מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתו רישיון זמני 635
טרי לי חקלאות בע"מ 4.6ד מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתו רישיון זמני 635
מחסני מזון חינם פלוס 4.7ב מרכול - ללא טיפול במזון מתחדש 459
מחסני מזון חינם פלוס 6.2 חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מר לפחות רישיון זמני 542
טיב טעם רשתות בע"מ 4.7ד מרכול שיש בו טיפול במזון בתהליך חידוש 494
טיב טעם רשתות בע"מ 6.2 חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מר לפחות מתחדש 495
טיב טעם רשתות בע"מ 4.2ב בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזון מתחדש 496
טיב טעם רשתות בע"מ 4.7ג אטליז מתחדש 497
טיב טעם רשתות בע"מ 3.5ב מזון לבעלי חיים - אחסונו ; הובלתו או חלוקתו; מכירתו מתחדש 498
מכולת אורגנית 4.7ב מרכול - ללא טיפול במזון מתחדש 463
ליעם רד ניהול בע"מ (מעדניית לוניו) 4.7ב מרכול - ללא טיפול במזון מתחדש 520
ליעם רד ניהול בע"מ 4.7ג אטליז מתחדש 521
שרינה שוקולד בע"מ 4.6ו מזון ומרכיביו - ייצורו; עיבודו; אריזתו מתחדש 580
שרינה שוקולד בע"מ 4.2ב בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזון מתחדש 581
סקול מרקט בע"צ 4.2ב בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזון מתחדש 547
בית הגבינות 4.7ד מרכול שיש בו טיפול במזון מתחדש 640
גלידה אואזיס 4.2ב בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזון מתחדש 578
ג'ימס דרורים בע"מ 4.2א מסעדה : לרבות משלוחי מזון מתחדש 583
גוטה גוטה / כן קמעונאות בע"מ 4.7ב מרכול - ללא טיפול במזון מתחדש 586
גוטה גוטה / כן קמעונאות בע"מ 4.7ג אטליז מתחדש 586
פסטה בסטה (פסטית ר.ד. בע"מ) 4.2ב בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזון מתחדש 637
שיווק המאה(מסחר) 2002 בע"מ 4.3ב בית קירור - למזון אחר ומרכיביו היתר זמני 644
שיווק המאה(מסחר) 2002 בע"מ 4.6ג מזון ומרכיביו - אחסונו היתר זמני 644
שיווק המאה(מסחר) 2002 בע"מ 4.6ד מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתו היתר זמני 646
שיווק המאה(מסחר) 2002 בע"מ 4.6א מזון ומרכיביו - ייצורו; עיבודו; אריזתו היתר זמני 647
אלונית דור אלון ניהול מתחמים קימעונאיים בע"מ 4.7ב מרכול - ללא טיפול במזון מתחדש 627
ק.ב. קדימה אחזקות בע"מ (בוגארט) 4.2א מסעדה : לרבות משלוחי מזון היתר זמני 0
ק.ב. קדימה אחזקות בע"מ 4.2ג הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו מתחדש 0
רולדין בע"מ 4.6ג מזון ומרכיביו - אחסונו מתחדש 649
רולדין בע"מ 4.3ב בית קירור - למזון אחר ומרכיביו מתחדש 648
שופרסל בע"מ 4.7ד מרכול שיש בו טיפול במזון מתחדש 588
שופרסל בע"מ 4.7ג אטליז מתחדש 588
הממתקיה שלבלבלה 4.2ב בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזון מתחדש 591
טאבון הצועני  בית מאפה בע"מ 4.6א מזון ומרכיביו - ייצורו; עיבודו; אריזתו מתחדש 582
טאבון הצועני  בית מאפה בע"מ 4.6ד מזון ומרכיביו - הובלתו; הפצתו או חלוקתו מתחדש 582
בבקה ביקרי בע"מ 4.2ב בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזון מתחדש 655
רוזה 4.7ד מרכול שיש בו טיפול במזון מתחדש 629
מרכול אול מרקט - מושב פורת 4.7ד מרכול שיש בו טיפול במזון היתר זמני 705
המזנון בדרורים (2020) שותפות מוגבלת 4.2א מסעדה : לרבות משלוחי מזון מתחדש 652
שופרסל בע"מ  (מרלוג) 4.7ד מרכול שיש בו טיפול במזון מתחדש  
שופרסל בע"מ 4.7ג אטליז מתחדש 687
שופרסל בע"מ 4.6ו מזון ומרכיביו - ייצורו; עיבודו; אריזתו מתחדש 683
שופרסל בע"מ 4.2א מסעדה : לרבות משלוחי מזון מתחדש 684
גלידלנד 4.7ב מרכול - ללא טיפול במזון מתחדש 662
טור - בר בע"מ 4.6ו מזון ומרכיביו - ייצורו; עיבודו; אריזתו מתחדש 701
וואן אייס קפה בע"מ 4.2ב בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזון מתחדש 661
פאב ועד מקומי נורדיה 4.8 משקאות משכרים - פאב; בר; מסבאה היתר זמני 703
ר.י עבודות ביוב בע"מ 5.3ג שפכים וקולחין - הובלתם במכליות מתחדש 39
נתי - כוכב השרון - עבןדןץ ע]ר (1998) בע"מ 5.1ב אשפה ופסולת - איסופה; הובלתה מתחדש 516
וינר פיתוח והובלות בע"מ 5.1ב אשפה ופסולת - איסופה; הובלתה מתחדש 543
לירן שרון עבודות עפר 5.1ב אשפה ופסולת - איסופה; הובלתה מתחדש 664
ניגא  שף בע"מ 6.1 אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה מתחדש 375
רכס פרויקטים חינוכיים בע"מ 6.1 אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה מתחדש 262
קניון דרורים בע"מ 6.8א קניון - ניהולו מתחדש 456
משתלות בני דרור בע"מ 6.7 פרחים; צמחי נוי; זרעים; שתילים - מקום למכירתם ששטחו מעל 300 מר מתחדש 314
ספרטה ספא בע"מ 6.1 אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה מתחדש 383
ענטר עמיחי 6.7 פרחים; צמחי נוי; זרעים; שתילים - מקום למכירתם ששטחו מעל 300 מר מתחדש 386
שטראוס מים בע"מ 6.1 אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה מתחדש 592
עידו בן יעקב - אמירוס 6.9א רוכלות מזון  מתחדש 603
אבנט רכיבים ישראל בע"מ 6.1 אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה מתחדש 584
אדיר הרוני 6.9א רוכלות מזון  מתחדש 604
פזי קפה 6.9א רוכלות מזון  מתחדש 626
בורשטיין ויקטוריה 6.9א רוכלות מזון  מתחדש 606
הקבינה 6.9א רוכלות מזון  מתחדש 634
ימינס 6.9א רוכלות מזון  מתחדש 607
לוי אליהו 6.1 אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה מתחדש 699
השרון שיווק מוצרי עץ הזית בע"מ 6.1 אחסנה - מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מר ומעלה מתחדש 632
אייל וייצמן 6.9א רוכלות מזון  מתחדש 631
ליאן ברנט כהן 6.9ג רוכלות אחרת מתחדש 624
באבא קפה - אור שמחי אגרנט 6.9א רוכלות מזון  מתחדש 656
קפה הס 6.9א רוכלות מזון  היתר מזורז ב 668
קופסא קפה בחוץ 6.9א רוכלות מזון  מתחדש 693
מאנצ'יז 6.9א רוכלות מזון  היתר מזורז ב 698
אכסנית נוער נורדיה 7.1א בית מלון; פנסיון; אכסניה וכיוב מתחדש 446
מרכז אלון 7.4א בריכת שחיה מתחדש 287
מרכז אלון 7.6 משחקים - מקום לעריכתם מתחדש 287
בריכת גאולים 7.4א בריכת שחיה מתחדש 717
t s o  אחזקות וניהול בע"מ 4.2ב בית קפה; מזנון; בית אוכל אחר : לרבות משלוחי מזון מתחדש 717
גל העתיד בע"מ 7.5 מכון כושר מתחדש 394
בריכת שחיה מושב חרות 7.4א בריכת שחיה היתר זמני 0
מ.מ. בריכת שחיה בע"מ 7.4א בריכת שחיה מתחדש 715
בריכת נורדיה 7.4א בריכת שחיה מתחדש 611
ג.א.ג. צמרת הארץ בע"מ 7.5 מכון כושר מתחדש 474
קניון דרורים בע"מ 7.7י יריד מזון מתחדש 477
מיכלס פלייס 7.4א בריכת שחיה מתחדש 537
וואן אייס גרופ בע"מ (החלקה על הקרח) 7.7ד אצטדיון; אולם ספורט; שמספר המושבים הקבועים בו הוא מעל 500 היתר זמני 660
וואן אייס גרופ בע"מ (החלקה על הקרח) 7.10א מיתקני שעשועים מתחדש 660
מועצה אזורית לב השרון 7.7יא אולם ספורט; שמספר המושבים הקבועים בו עד 500 מתחדש 709
מוסך דרורים בע"מ 8.9א מוסך - מכונאות כללית; פחחות וצביעה מתחדש 94
לדאני הסעות שרותי אוטובסים ומינבוסים בע"מ 8.4א הסעת נוסעים מתחדש 74
רונן השרון הסעים בע"מ 8.4א הסעת נוסעים מתחדש 192
אמצע הדרך הסעות בע"מ 8.4א הסעת נוסעים מתחדש 585
הובלות יונתן בן דוד בע"מ 8.3ב הובלה - הובלה אחרת מתחדש 475
מוסך היצירה 8.9א מוסך - מכונאות כללית; פחחות וצביעה מתחדש 551
נתיבי נתניה בע"מ 8.4א הסעת נוסעים מתחדש 642
מטיילי קדימה 8.4א הסעת נוסעים מתחדש 643
תוסף קומפאונדס בע"מ 10.9 חומרי גלם,מוצר,מכשיר או חלקיו מתחדש 156
קפיצי נורדיה בע"מ 1014'א מוצרי מתכת - יצור ועיבוד מתחדש 114
נוה עיבוד שבבי בע"מ 10.14א מתכת; מוצריה - ייצורם; עיבודם; יציקתם; ציפויים; ניקויים; צביעתם מתחדש 137
צוק מערכות ורכיבי הנעה בע"מ 10.9 חומרי גלם,מוצר,מכשיר או חלקיו מתחדש 493
צוק מערכות ורכיבי הנעה בע"מ 1.3ב תכשירים; ציוד רפואי - אחסונם מתחדש 493
צוק מערכות ורכיבי הנעה בע"מ 1.3ג תכשירים;  ציוד רפואי - מכירתם או חלוקתם מתחדש 493
צוק מערכות ורכיבי הנעה בע"מ 1.3ד תכשירים; כהגדרתם בפקודת הרוקחים; וציוד רפואי - הרכבת ציוד רפואי מתחדש 493
בלובירד אירו סיסטמס בע"מ 10.9 חומרי גלם,מוצר,מכשיר או חלקיו מתחדש 523
צוק מערכות ורכיבי הנעה בע"מ 10.9 חומרי גלם,מוצר,מכשיר או חלקיו מתחדש 559
צור מערכות ורכיבי הנעה בע"מ 1.3ב תכשירים; ציוד רפואי - אחסונם מתחדש 559
צור מערכות ורכיבי הנעה בע"מ 1.3ג תכשירים;  ציוד רפואי - מכירתם או חלוקתם מתחדש 559
צור מערכות ורכיבי הנעה בע"מ 1.3ד תכשירים; כהגדרתם בפקודת הרוקחים; וציוד רפואי - הרכבת ציוד רפואי מתחדש 559
אל-גו תים בע"מ 10.9 חומרי גלם,מוצר,מכשיר או חלקיו מתחדש 575
. 10.14ג מסגריה מתחדש 665
ריביירה ייצור ושיווק רהיטים בע"מ 10.16ב עץ ומוצריו - ייצור רהיטים מתחדש 659
אורמש אחזקות בע"מ 10.14ה מתכת; מוצריה - אחסונם; מיונם; סחר בהם מתחדש 688