רשימת גיליונות עיתון המועצה (לחצו לצפייה)

שם הגיליון ותאריך פרסום
עיתון המועצה האזורית לב השרון - גליון ספטמבר 2023
עיתון המועצה האזורית לב השרון - מגזין פסח 2023
עיתון המועצה האזורית לב השרון - מגזין פסח 2022
עיתון המועצה האזורית לב השרון - מגזין ראש השנה (ספטמבר 2021)
עיתון המועצה האזורית לב השרון - מגזין ראש השנה (ספטמבר 2020)
עיתון המועצה האזורית לב השרון - גיליון ספטמבר 2018
עיתון המועצה האזורית לב השרון - גיליון אפריל 2018
עיתון המועצה האזורית לב השרון - גיליון ספטמבר 2017
עיתון המועצה האזורית לב השרון - גיליון מאי 2017
עיתון המועצה האזורית לב השרון - גיליון פברואר 2017
עיתון המועצה האזורית לב השרון - גיליון אוקטובר 2016
עיתון המועצה האזורית לב השרון - גיליון נובמבר דצמבר 2015
עיתון המועצה האזורית לב השרון גיליון ספטמבר - אוקטובר 2015
עיתון המועצה האזורית לב השרון-גיליון יולי - אוגוסט 2015
עיתון המועצה האזורית לב השרון - גיליון יוני - יולי 2015
עיתון המועצה האזורית לב השרון - גיליון אפריל - מאי 2015