להלן מיקומי הגניזה פזורים ברחבי המועצה:

שם היישוב כמות ליטר מתקן גניזה כמות ליטר פח גניזה מיקום
בני דרור      
גאולים      
גנות הדר      
חרות      
ינוב      
כפר הס      
כפר יעבץ      
משמרת      
נורדיה      
ניצני עוז      
עזריאל      
עין ורד      
עין שריד      
פורת      
צור משה      
שער אפרים      
תנובות      
יעף - 350 ליטר מחוץ לבית כנסת של יעף בביה"ס שכטרמן

מספר דגשים חשובים:

  • נא להקפיד להכניס חומר הטעון גניזה בלבד!
  • אין להכניס קרטונים / שקיות ניילון לתוך מיכל הגניזה !
  • יש להקפיד לפנות את הקרטונים/שקיות הניילון –באמצעותם הבאתם את הטעון גניזה – מהמקום