לפרטים אודות שירותי קבורה למושבים ניצני עוז, תנובות, גאולים, שער אפרים וצור משה- יש להתקשר לשלום יעקב, בטלפון: 053-7416125.

פרטים אודות שירותי הקבורה לכל יתר מושבי המועצה מול העמותות הרלוונטיות/חברה קדישא תל מונד.

לרכישת חלקת קבר יש להגיש את המסמכים הבאים: 

  • הנמקת הבקשה
  • אישור הוועד המקומי לשמירת החלקה את המסמכים יש להעביר למייל:  [email protected]   ל

אחר אישור הבקשה ישלח קישור לתשלום.

עלון מידע לקורבי הנפטרים >