הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה ולראשות המועצה

מודעת זכיה מועצה תנובות 2024

מודעת זכיה מועצה כפר הס 2024

מודעת זכיה מועצה משמרת 2024

מודעת זכיה מועצה נורדיה 2024

מודעת זכיה מועצה עין ורד 2024

מודעת זכיה מועצה עין שריד 2024

מודעת זכיה מועצה פורת 2024

מודעת זכיה מועצה צור משה 2024

מודעת זכיה מועצה שער אפרים 2024

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לוועדים מקומיים

בני דרור - מודעת זכיה ועד מקומי 2024

גאולים - מודעת זכיה ועד מקומי 2024

גנות הדר - מודעת זכיה ועד מקומי 2024

חרות - מודעת זכיה ועד מקומי 2024

ינוב - מודעת זכיה ועד מקומי 2024

יעף - מודעת זכיה ועד מקומי 2024

כפר הס - מודעת זכיה ועד מקומי 2024

כפר יעבץ - מודעת זכיה ועד מקומי 2024

משמרת - מודעת זכיה ועד מקומי 2024

נורדיה - מודעת זכיה ועד מקומי 2024

ניצני עוז - מודעת זכיה ועד מקומי 2024

עזריאל - מודעת זכיה ועד מקומי 2024

עין שריד - מודעת זכיה ועד מקומי 2024

פורת - מודעת זכיה ועד מקומי 2024

צור משה - מודעת זכיה ועד מקומי 2024

שער אפרים - מודעת זכיה ועד מקומי 2024

תנובות - מודעת זכיה ועד מקומי 2024

מודיעין בחירות/ איתר קלפי >

הודעת בחירות בני דרור 2024

הודעת בחירות גאולים 2024

הודעת בחירות גנות הדר 2024

הודעת בחירות חרות 2024

הודעת בחירות ינוב 2024

הודעת בחירות כפר הס 2024

הודעת בחירות כפר יעבץ 2024

הודעת בחירות יעף 2024

הודעת בחירות משמרת 2024

הודעת בחירות נורדיה 2024

הודעת בחירות ניצני עוז 2024

הודעת בחירות עזריאל 2024

הודעת בחירות עין ורד 2024

הודעת בחירות עין שריד 2024

הודעת בחירות פורת 2024

הודעת בחירות צור משה 2024

הודעת בחירות שער אפרים 2024

הודעת בחירות תנובות 2024

הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות - מודעה מס' 4 

הנחיות הגנת הפרטיות לקראת הבחירות לרשויות המקומיות

הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות - מודעה מס' 3

הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות - מודעה מס' 2

הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות 

הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות 31.10

הודעה בדבר הגשת רשימות בני דרור

מודעה בדבר הגשת רשימות גאולים

מודעה בדבר הגשת רשימות גנות הדר

מודעה בדבר הגשת רשימות חרות

מודעה בדבר הגשת מועמדות ינוב

מודעה בדבר הגשת מועמדות יעף

מודעה בדבר הגשת רשימות כפר הס

מודעה בדבר הגשת רשימות כפר יעבץ

מודעה בדבר הגשת רשימות משמרת

מודעה בדבר הגשת מועמדות נורדיה

מודעה בדבר הגשת מועמדות ניצני עוז

מודעה בדבר הגשת מועמדות עזריאל

מודעה בדבר הגשת מועמדות עין ורד

מודעה בדבר הגשת רשימות עין שריד

מודעה בדבר הגשת רשימות פורת

מודעה בדבר הגשת רשימות צור משה

מודעה בדבר הגשת רשימות שער אפרים

מודעה בדבר הגשת רשימות תנובות

הודעה בנושא החוברות הכחולות והירוקות

הודעה על מספר נציגי האזור במועצה
הודעה על מספר נציגי האזור במועצה - קובץ נגיש

חברי ועדת בחירות מועצה אזורית לב השרון 2023

הודעה בדבר קביעת מודד כללי לקראת הבחירות במועצות אזוריות

הודעות בדבר קיום בחירות לוועדים מקומים

הודעות לישובים על הצעת המועצה בדבר המודד הכללי

הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי בבחירות למועצה

חוברת למתעניינים בהגשת מועמדות לבחירות 2023

בואו לעבוד כמזכירי/ות קלפי בבחירות לרשויות המקומיות 31.10.23, מנהלי הבחירות ברשויות מחפשים אתכם/ן

טבלת היישובים ומיקום תליית מודעות ושלטים 2023

שלטים ומודעות – תעמולת בחירות מסמך סיכום

שלטים ומודעות – תעמולת בחירות

לוח זמנים - מועצות אזוריות

הודעת בחירות מס' 1 - הודעה על הצגת רשימות סיווג התושבים לעיון הציבור

הודעה בדבר חלוקת חוברות למועמדים+ הדרכה