הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות

הודעה בדבר הגשת רשימות בני דרור

מודעה בדבר הגשת רשימות גאולים

מודעה בדבר הגשת רשימות גנות הדר

מודעה בדבר הגשת רשימות חרות

מודעה בדבר הגשת מועמדות ינוב

מודעה בדבר הגשת מועמדות יעף

מודעה בדבר הגשת רשימות כפר הס

מודעה בדבר הגשת רשימות כפר יעבץ

מודעה בדבר הגשת רשימות משמרת

מודעה בדבר הגשת מועמדות נורדיה

מודעה בדבר הגשת מועמדות ניצני עוז

מודעה בדבר הגשת מועמדות עזריאל

מודעה בדבר הגשת מועמדות עין ורד

מודעה בדבר הגשת רשימות עין שריד

מודעה בדבר הגשת רשימות פורת

מודעה בדבר הגשת רשימות צור משה

מודעה בדבר הגשת רשימות שער אפרים

מודעה בדבר הגשת רשימות תנובות

הודעה בנושא החוברות הכחולות והירוקות

הודעה על מספר נציגי האזור במועצה
הודעה על מספר נציגי האזור במועצה - קובץ נגיש

חברי ועדת בחירות מועצה אזורית לב השרון 2023

הודעה בדבר קביעת מודד כללי לקראת הבחירות במועצות אזוריות

הודעות בדבר קיום בחירות לוועדים מקומים

הודעות לישובים על הצעת המועצה בדבר המודד הכללי

הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי בבחירות למועצה

חוברת למתעניינים בהגשת מועמדות לבחירות 2023

בואו לעבוד כמזכירי/ות קלפי בבחירות לרשויות המקומיות 31.10.23, מנהלי הבחירות ברשויות מחפשים אתכם/ן

טבלת היישובים ומיקום תליית מודעות ושלטים 2023

שלטים ומודעות – תעמולת בחירות מסמך סיכום

שלטים ומודעות – תעמולת בחירות

לוח זמנים - מועצות אזוריות

הודעת בחירות מס' 1 - הודעה על הצגת רשימות סיווג התושבים לעיון הציבור

הודעה בדבר חלוקת חוברות למועמדים+ הדרכה