לוגו גאולים

 

אתר: http://www.geulim.co.il

מפת המושב: www.mapa.co.il

 

 

פרטים כללים

צורת הישוב: מושב - משתייך לתנועת המושבים

נוסד: המושב הוקם בשנת 1938 בשם "בני גאולים" על ידי עולים מגרמניה..

היישוב הוקם במסגרת התיישבות של חומה ומגדל בפרדס של האחים פאלטניק שבמרכזו בית בן שתי קומות ובאר

בשנת 1945 לאור אי התאמת המקום לחלוקה לחלקות פרטיות עברו חברי הגרעין לכפר ידידיה וחברי ארגון "טלמון" מעולי תימן, ארגון ראשון להתיישבות שיתופית של עולי תימן תפסו את מקומם בנובמבר 1945.

במלחמת העצמאות היה המושב בקו החזית, ב-28.5.1948 נכבש המושב ע"י הצבא העיראקי, מצב חירום הוכרז בחזית מרכז מחשש שהעיראקים ינצלו הצלחתם וימשיכו בתוכנתם לבתר את מדינת ישראל, תוך זמן קצר החלה מתקפת נגד של כח מחטיבת אלכסנדרוני והמושב נכבש מחדש.

מקור השם: הגאולה שמצאו תושביו בעלותם ארצה.

מס' תושבים:  כ- 1,000.

שטחו:  2,680 דונם. 

ענפי המשק העיקריים: גידולי שדה, פרחים

 

ועד מקומי 

יו"ר הוועד: יריב יוסף

חברי ועד: רונן בר יואב, אורה חריש,  לילך ראייבי, שרון ראובני

מזכיר: רונית שמחי

מייל: [email protected]

טלפון: 09-8988293

פקס: 09-7967731

 

אגודה חקלאית

ציון יעקב
יו"ר האגודה

Geulim Map F(1).pdf