במטרה לווסת את הריבוי הטבעי של חתולי הרחוב, מבצעת המועצה עיקורים וסירוסים בקרב אוכלוסיות גדולות של חתולי רחוב בכל יישובי המועצה.

כדאי לזכור כי עיקור וסירוס חתולים מהווה התערבות מלאכותית של האדם בטבע, אולם זהו האמצעי היחיד הקיים כיום לשם בקרה על הגידול באוכלוסייה זו