חתולי-רחוב וחצר, הינם חלק מהסביבה העירונית ומהווים גורם תורם לשמירת המאזן האקולוגי בסביבה זו.
ישנם תושבים המבקשים לסייע לבעלי-חיים אלו, באמצעות האכלתם. האכלה הנעשית שלא על-פי כללי ההיגיינה ושמירת בריאות הציבור, עלולה לגרום נזק ולהוות מטרד סביבתי.
המחוקק נתן על כך את דעתו וחוק העזר העירוני אוסר האכלת בעלי- חיים ברשות הרבים, באופן העלול ללכלך את הסביבה, ליצור בה מפגעים, או להוות מטרד ופגיעה באורח החיים התקין של התושבים, ושל העוברים ושבים. 

השירות הווטרינרי במועצה מאפשר האכלת חתולי רחוב הרחוב אך ורק בכפוף לתנאים המפורטים להלן: 

  1. האכלת חתולי רחוב תיעשה רחוק ככל הניתן ממעבר אנשים
  2. ההאכלה תיעשה בקבוצות ולא במוקד אחד מרוכז
  3. למען בריאות החתולים, רצוי שחתולים הנמנים על קבוצת האכלה אחת יהיו מעוקרים / מסורסים, המסומנים באמצעות סימון אוזן (חתך בקצה אוזן שמאל)
  4. יש להשאיר פרטי המאכילים אצל וטרינר הרשות
  5. יש להשתמש במזון מכופת, מתועש ומרוכז, המוגש כמזון יבש (הנמכר בשווקים כ'מזון לחתולים') והמכיל אצ כל הרכיבים הצזונתיים להן זקטק החתול, ולא באוכל ביתי מבושל ומתובלן
  6. מומלץ כי ההאכלה תתבצע בשעות הבוקר המוקדמות מאוד או בשעות החשיכה המאוחרות, בעת שנוכחות עוברים ושבים הינה נמוכה.
  7. יש להניח את המזון בתוך כלים רב פעמיים, ולפנותם בסיום ההאכלה. מזון אשר לא נאסף עשוי למשוך בעלי חיים אחרים כגון  תנים שועלים וקיפודים  ומזון זה  מזיק לבריאותם.
  8. מומלץ כי מקבוצות ההאכלה יופרדו חתולים חולים העשויים לגרום תחלואה מדבקת בקרב כלל חתולי הקבוצה. מומלץ להעביר כל חתול חולה לטיפול וטרינרי מידי.
  9. במקרה והאכלת חתולים באזור מסוים מהווה מטרד רשאית המועצה לקבוע מקום אלטרנטיבי על מנת שלא ייווצר מטרד.