נורדיה

 

אתר:  www.nordiya.com

מפת המושב: www.mapa.co.il

 

 

 

פרטים כללים

צורת הישוב:  מושב.

נוסד :  ל' בתשרי תש"ט – 1 בנובמבר 1948. הישוב שוכן דרומית מערבית לצומת השרון.

מקור השם: ע"ש מקס נורדאו, סופר ומנהיג ציוני.

מס' תושבים:  2318

שטחו: 2,350 דונם. 

ענפי המשק העיקריים: מטעים, גידולי שדה, לול, רפת, משתלה,חות,פרחים ופעל לייצור קפיצים.

 

ועד מקומי 

טלפונים: 09/8844001 , פקס' 09/8873680

דוא"ל :  [email protected] ,  v.nordiya@gmail,com

יו"ר הועד:  אייל שלפרוק, [email protected]

חבר מליאת המועצה: שוקה כרמלי

גזברית:  רוחה אמיר ,  [email protected]

מזכיר:  אילן דהרי ,  v.nordiya@gmail,com

תרבות: יו"ר רבקה פינקלשטיין , [email protected]

חזות הישוב: יו"ר אייל שלפרוק ,  [email protected]

תשתיות: יו"ר יעקב רודיטי , [email protected]

תפעול: נוג"ה יו"ר רוחה אמיר ,  [email protected]

איכות הסביבה:  יו"ר שבתאי פנסו , [email protected]

כספים: רוחה אמיר ,  [email protected]

קשרי חוץ: יו"ר שבתאי פנסו , [email protected]

בטחון: יו"ר גבי גבריאלי ,  [email protected]

נאמנת נוער:  סיגל בלנקיטני ,  [email protected]

מחשוב וטכנולוגיה: גדי אלון  , [email protected]

ספורט:  גידי בן יעקב  , [email protected]

רכזת תרבות: שרון סיון ולס , [email protected]

רב"ש:  חזי מידן  , [email protected]

מנהל תאגיד המים: אבי לייב , 09-8893163

 

אגודה חקלאית

משה דותן
נורדיה

פקס: 09-8893117