עזריאל 

עזריאל

 

אתר: 

מפת המושב: www.mapa.co.il

 

 

 

פרטים כללים

צורת הישוב: מושב – משתייך לאיגוד המושבים "פועל המזרחי".

נוסד :  כ"ז באדר תשי"א – 5 במרץ 1951. היישוב שוכן דרומית מזרחית לצומת בני השרון.

מקור השם: ע"ש הרב עזריאל הילדסהיימר שעשה למען חיזוק היישוב היהודי בארץ.

המתיישבים הראשונים: יוצאי תימן. 

מס' תושבים:  460

שטחו:  3,000 דונם. 

ענפי המשק העיקריים: פרדס, לול, ירקות ופרחים.

 

 

ועד מקומי 

יו"ר ועד: זילברנגל  שלומי

מזכיר: צביקה למפלץ. נייד: 0507615111.

גזבר: שלומי זילברנגל.

חברי ועד: יהודה נתנאל, שלומי זילברנגל, עבד ראובן, אורי יפת, רמי זכריה.

דוא"לazriel10@gmail.com

טלפון : 050-7615111

 

 

אגודה חקלאית

יו"ר הוועד: בטייה אמנון

חברי האגודה: רצון עמוס, יהודה נתנאל, עבד ראובן, מיכאל גובארי, שאלתיאל שרעבי, רמי זכריה.