עמיר ריטוב
ראש המועצה
09-7960203
050-2255225
יצחק יצחק
סגן ראש המועצה
09-7960204
050-5544454
אורית אנגל
מנהלת לשכת סגן ראש המועצה
09-7960204
 איילה יצהרי
מנהלת הלשכה

 

קבלת קהל: יום חמישי 9:00-11:00, יש לוודא שהשירות מתקיים באותו יום.