עמיר ריטוב
ראש המועצה
יצחק יצחק
סגן ראש המועצה
אורית אנגל
מנהלת לשכת סגן ראש המועצה
 איילה יצהרי
מנהלת הלשכה