איכות החיים והסביבה

מנכ"ל המועצה: פנינה אמויאל-משה

טלפונים: 09-7960232 

פקס: 072-2448142

דואר אלקטרוני: info@lev-hasharon.com


-להורדת קובץ הנחיות השירותים הווטרינרים בעקבות התפשטות מחלת הכלבת לחץ כאן
 

בעלי תפקידים

שם 

תפקיד

טלפון

טלפון נייד 

 דואר אלקטרוני

פנינה אמויאל משה מנהלת המחלקה 09-7960232   info@lev-hasharon.com
עירית גז מזכירת המחלקה 09-7960253    irit@lev-hasharon.com
יונתן שני רופא וטרינר רשותי 09-7960225     irit@lev-hasharon.com
ציון דוד מנהל היחידה לאיכות הסביבה 09-7960251  053-7740839  zion@lev-hasharon.com
צילה הדס  מנהלת היחידה המוניציפאלית רשות החנייה, ורישוי עסקים 09-7960270 פקס 0722446888 050-6822868  zila@lev-hasharon.com
רווי דפני מרכזת חינוך סביבתי ומקדמת בריאות 073-2521528   ravi@lev-hasharon.com
חן אלקלעי תברואן ומפקח כללי 09-7960226  053-8903922   hen@lev-hasharon.com
אביאל דהרי מפקח 09-7960263 053-7960263