דוברת : פנינה אמויאל-משה

טלפונים: 09-7960232 ; 050-9026998

דואר אלקטרוני: [email protected]

 

אודות

 • אחראית להסבר ולייצוג מדיניות המועצה כלפי גורמים חיצוניים וכלפי אמצעי התקשורת .
 • יעוץ בדבר העברת מסרים וניסוחם לציבור.
 • העברת מידע חדשותי לאמצעי התקשורת.
 • אחראית להכנת חומר ייצוג על המועצה.
 • עדכון שוטף של אתר האינטרנט לשם יצירת כלי תקשורת נוסף לשרות התושבים.
 • שותפה לעריכת עיתון המועצה.
   

מטרת העיסוק

 • לייצג את מדיניות הרשות ואת זו של ראש המועצה כלפי התושבים.
 • הבלטת תרומתה ופעולתה של המועצה לחיי החברה והקהילה בישובים.
 • יצירת דו-שיח בין המועצה ,נבחריה ועובדיה לבין התושבים.
 • הידוק הקשר בין התושבים לבין המועצה.