יועצת ראש המועצה למעמד האישה - הילה הלוי גבעוני

טלפון - 09-7960267

דואר אלקטרוניhila@lev-hasharon.com

 

לצפייה בתקנון למניעת הטרדה מינית לחצו כאן