מנהל מחלקת גבייה: יהודית אשכנזי

מוקד תשלומים טלפוני:   076-5300923

טלפונים: 09-7960200

שעות קבלה: ימים א' ב' ד' ה' – בין השעות 08:00-13:00, יום ג בין השעות 16:00-18:00,  יום ו אין קבלת קהל

מענה טלפוני במחלקה בטלפון : 09-7960200 , ימים א'-ה' בין השעות 14:15-15:30

מענה טלפוני במוקד : א-ה בין השעות 08:00-20:00

טלפון מוקד : 076-5300923

תשלום ארנונה מקוון:  לחץ כאן 

תשלום תאגיד מקוון:  לחץ כאן 

צ'ט עם נציג:  לחץ כאן

חדש באתר- בקשה להנחה בארנונה:  לחץ כאן

התחדשנו מאסט-כל השירותים במקום אחד: לחץ כאן

טפסים דיגיטלים: לחץ כאן למעבר

 

דף מידע לציבור - חיוב ארנונה

כללים לגביית חובות (סעיף 330ב לפקודת העיריות) - חתום
כללים לגביית חובות (סעיף 330ב לפקודת העיריות) - נגיש

דוח תקופתי 2023 - על חברת הגבייה - סעיף 330 ז לפקודת העיריות

פטור מארנונה לפרגולות בעלות כיסוי פלסטי שקוף

מנגנון פטור מתשלום ארנונה לעסקים שנפגעו

הודעה לנישומים אזור א' - שינוי צו מיסים 2021

בקשה להעלאה חריגה 2021

הודעה בנושא ארנונה בעקבות משבר הקורנה

להורדת קובץ שעות פעילות בחגים ומועדים מוקד טלפוני 2017 לחצו כאן >>

ועדה למתן אישורים לעובדי גבייה >>

חוברת הנחות ופטורים מארנונה - ינואר 2016 >> 

הערה חשובה: אישור לטאבו/מנהל מקרקעי ישראל יינתן תוך 20 ימים עסקים. במידת האפשר האישור יינתן מוקדם יותר.

*החל מתאריך 01/06/23 אין צורך להפיק אישור העדר חובות לרשות המקומית, לצורך רישום משכנתא

גביה בנושא דוחות חניה - ניתן לפנות בדוא"ל :  [email protected]
          

ארנונה

 1. ערר על קביעת ארנונה - בהתאם לסעיף 3 (א) לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) התשל"ו - 1976, מי שחויב בתשלום ארנונה כללית כאשי תוך תשעים (90) יום מיום קבלת הודעת התשלום להשיג עליה לפני מנהל הארנונה על יסוד טענה מטענות אלה:
 • נפלה בהודעת התשלום טעות בציון סוג הנכס.
 • נפלה בהודעת התשלום טעות בציון גודל הנכס.
 • הוא אינו מחזיק בנכס כמשמעו בסעיפים 1 ו - 269 לפקודת העיריות.
 • חילופי מחזיקים - בהתאם לסעיף 325 לפקודת העיריות (נוסח חדש), חייב בעל הנכס או המחזיק בנכס להודיע למועצה בכתב על חדילת החזקה בנכס.
  עד למועד ההודעה יהיה חייב בארנונה, אפילו פסק להחזיק בנכס.
  בהתאם לסעיף 326 לפקודת העיריות (נוסח חדש), בעת מכירת נכס או השכרתו, לתקופה של שנה או יותר, חייב המשכיר או המוכר או נציגיהם למסור למועצה הודעה בכתב על העסקה (חזרה שכירות או מכירה). כל עוד לא ניתנה הודעה כאמור יהיו המוכר או המשכיר חייבים בארנונה שהקונה או השוכר היו חייבים לשלם ולא שילמו.
  בהשכרה לתקופה הקצרה משנה יהיה המשכיר חייב בארנונה.
 • העברת נכס בטאבו - המבקש אישור להעברה בטאבו חייב בתשלום כל המיסים מראש וכל החובות עד סוף שנת הכספים.
 • תשלומי מיסים
  • בכל פניה אלינו ציין את מספר ת.ז. שלך ואת מספר הנכס.
  • התשלומים מתקבלים בקופת המועצה, בכל סניפי הבנקים ובבנק הדואר וניתן לשלם באמצעות כרטיסי אשראי.

חוברת הנחות ופטורים מארנונה - ינואר 2016 >> 

להורדת חוברת שירותי המועצה 2015 לחצו כאן >>

 

חשוב לדעת: גביית אגרות והיטלי ביוב

החברה לטיפול במי לב השרון בע"מ הינה תאגיד המים, הביוב והניקוז של המועצה האזורית לב השרון. גביית היטלי הביוב ואגרות הביוב עברה מהמועצה האזורית ישירות לחברה.
כל תושב המשלם אגרת ביוב ו/או היטל ביוב בתשלומים, יקבל שתי דרישות תשלום במעטפה אחת: דרישת תשלום אחת הינה של המועצה האזורית לתשלום ארנונה או כל תשלום אחר המשולם למועצה, הדרישה השניה הינה דרישה של החברה לטיפול במי לב השרון בע"מ, לתשלום אגרת הביוב ו/או היטל ביוב.