דירקטוריון ופעילות החברה:

יו"ר הדירקטוריון - אלי אטון, ראש המועצה האזורית לב השרון
מ"מ יו"ר הדירקטוריון - עלי קשקוש, ראש העיר קלנסווה
חברים בדירקטוריון  - כמפורט בטבלה שבהמשך העמוד

החברה לטיפול במי קולחין קלנסווה - לב-השרון בע"מ, בבעלות משותפת של מועצה אזורית לב-השרון ועיריית קלנסווה, הינה זרוע שבאמצעותה מטפלות שתי הרשויות בטיהור שפכים במכון טיפול שפכים תנובות לטובת הישובים ותושביהם

החברה מספקת שרותי טיפול גם לשפכים המגיעים מחלק מכפר יונה, מצורן ומרמת אמיר.

החברה אושרה במליאת המועצה ובמועצת העירייה ונרשמה כחוק.

תחומי העיסוק העיקריים של החברה:

  • ייזום, תכנון, קידום, ניהול והקמה של מכון טיהור שפכים (מט"ש).
  • טיפול שוטף בשפכי שתי הרשויות וכן בשפכים של רשויות שכנות.
  • פיתוח, שיקום ושדרוג המערכות לטיפול בשפכים והתאמתם לתקנים העדכניים ולצרכים העתידיים.

כתובת: ת.ד. 137 תל מונד 4065002,  טלפון09-7966022פקס09-7966025

חברי דירקטוריון החברה לטיפול במי קולחין קלנסווה - לב-השרון בע"מ לשנת 2022:

חברים מטעם מועצה אזורית לב השרון:

אלי אטון - יו"ר 

ראש המועצה

נבחר ציבור

eliatoun@lev-hasharon.com 

פנינה אמויאל משה 

מנכ"לית המועצה

עובדת הרשות

[email protected]

שלומי טלמור

בני דרור

נציג ציבור

[email protected]

 

 

חברים מטעם עיריית קלנסווה:

עלי קשקוש - מ"מ יו"ר

ראש העיר

נבחר ציבור

[email protected] 

נאטור עמאר

גזבר העירייה

עובד הרשות

[email protected]

בשלבי מינוי

קלנסווה

נציגת ציבור

 

 

*בתהליכי אישור סופיים

פרטים ליצירת קשר:

מוקד המועצה 24/7 - בנושא תקלות ביוב ומים   09-7960200 106

רוחל'ה עדני
מזכירת התאגיד
שלום חיון