תאגיד המים

החברה לטיפול במי קולחין  קלנסאוה לב השרון