דירקטוריון ופעילות החברה:

יו"ר הדירקטוריון - עמיר ריטוב, ראש המועצה האזורית לב השרון

חברים בדירקטוריון  - כמפורט בטבלה שבהמשך העמוד

החברה לטיפול במי לב השרון, בבעלותה המלאה של מועצה אזורית לב השרון, הינה זרוע שבאמצעותה מטפלת ומפתחת המועצה פתרונות שפכים, ביוב, קולחים ומים בתחומה, לטובת ישוביה ותושביה.

החברה אושרה במליאת המועצה ונרשמה כחוק. 

החברה עוסקת בכל פעילות בתחום מערכת הביוב הציבורית, השפכים, הקולחים והמים כפי מטילה עליה המועצה. בנוסף, החברה יוזמת שדרוג ושכלול של המערכות בתחומים אלה.

תחומי העיסוק העיקריים של החברה:

  • ייזום, תכנון, קידום, ניהול והקמה של תשתיות מים, ביוב, טיפול בשפכים והשבת קולחים ברחבי המועצה האזורית.
  • תחזוקה שוטפת של מערך השפכים האזורי, כולל מענה לפניות התושבים וגורמים אחרים בכל מה שקשור לתקלות וצרכים אחרים בתחום הביוב.
  • גביית אגרות והיטלים בתחום השפכים והביוב כולל מתן שירות ומענה לתושבים וליצרני שפכים אחרים במועצה.
  • הכנת תכנית ניטור שנתית ומימושה על מנת להבטיח את איכות השפכים בהתאם לתקנות.
  • אספקת מים ותחזוקת מערכת המים בעין שריד, יע"ף ופארק התעסוקה תנובות. כולל שרותי תשלומים וגביה.
  • רישום ותעוד של מערכות השפכים התת-קרקעיות לטובת מעקב, עדכון מערכות GIS, עבודות חפירה וצרכים תכנוניים כלליים.

 כתובת: ת.ד. 137 תל מונד 4065002,  טלפון: 09-7966022, פקס: 09-7966025

תכנית ניטור ובקרה איכות וכמות שפכי תעשייה 2021-2022

חברי דירקטוריון חברה לטיפול במי לב השרון לשנת 2022:

עמיר ריטוב יו"ר (נבחר ציבור) ראש המועצה   Amir.ritov@lev-hasharon.com 
קובי רייך (נבחר ציבור)  בני דרור    kobir10@gmail.com
טרם מונה (נבחר/ת ציבור)      
פנינה אמויאל משה (עובדת הרשות)  מ.א. לב השרון   info@lev-hasharon.com
רותם עמוס (עובדת הרשות) מ.א. לב השרון   rotem@lev-hasharon.com
ירון בלנרו (עובד הרשות)  מ.א. לב השרון   bitachon@lev-hasharon.com
אורית קפלן  (נציגת ציבור) צור משה    oritzilber2@gmail.com
עופר פביאן (נציג ציבור)* צור משה   offer@fabianation.com
אמיר צורי (נציג ציבור)* כפר הס   amir.zuri@gmail.com

*בתהליכי אישור סופיים

פרטים ליצירת קשר:

מוקד המועצה 24/7 - בנושא תקלות ביוב ומים   09-7960200 106
רוחלה עדני מזכירת החברה 09-7966022 meilev@walla.co.il 
שלום חיון מנהל תפעול ואחזקה 09-7966024 meilev5@walla.com
איציק להב מנכ"ל  09-7966023 meilev4@walla.com