דירקטוריון ופעילות החברה:

יו"ר הדירקטוריון - אלי אטון, ראש המועצה האזורית לב השרון

חברים בדירקטוריון  - כמפורט בטבלה שבהמשך העמוד

החברה לטיפול במי לב השרון, בבעלותה המלאה של מועצה אזורית לב השרון, הינה זרוע שבאמצעותה מטפלת ומפתחת המועצה פתרונות שפכים, ביוב, קולחים ומים בתחומה, לטובת ישוביה ותושביה.

החברה אושרה במליאת המועצה ונרשמה כחוק

תחומי העיסוק העיקריים של החברה:

  • ייזום, תכנון, קידום, ניהול והקמה של כלל תשתיות הביוב ברחבי המועצה האזורית, וכן של תשתיות האספקה וההולכה של המים בישובים עין שריד, יע"ף וא.ת. תנובות.
  • תחזוקה שוטפת של מערך השפכים האזורי, הכולל את מערכת ההולכה הציבורית בתוך תחומי היישובים, מערכות הולכה בין היישובים לבין מכוני טיפול בשפכים, ו-18 תחנות שאיבה.
  • מענה 24/7 לפניות תושבים בתחום הביוב, ובתחום המים בישובים עין שריד, יע"ף וא.ת. תנובות. 
  • גביית תשלומים עבור שרותי ביוב (אגרות ביוב), דמי הקמה (היטלי ביוב), וכן עבור אגרות מים והיטלי הנחת צנרת מים בישובים עליהם אחראית החברה.  
  • ניטור שפכי תעשיה בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה וטיפול במניעת חריגים  על מנת להבטיח את איכות השפכים בהתאם לתקנות.
  • אישור תוכניות סניטריות
  • הדברת מכרסמים וחרקים במערכות הביוב.
  • הקמה ואחזקה של מערכת מידע גאוגרפית (GIS) הכוללת את תשתיות הביוב והמים עליהם אחראית החברה, הכוללת נתוני מיקום, עומק, קוטר, סוגי אביזרים וכדומה, לצרכי תיאום תשתיות, תכנון וביצוע עבודות תשתית ועוד. .

 כתובת: ת.ד. 137 תל מונד 4065002,  טלפון09-7966022פקס09-7966025

חברי דירקטוריון חברה לטיפול במי לב השרון לשנת 2022:

אלי אטון יו"ר (נבחר ציבור)

ראש המועצה

[email protected] 

קובי רייך (נבחר ציבור)

 בני דרור 

[email protected]

טרם מונה (נבחר/ת ציבור)

 

 

פנינה אמויאל משה (עובדת הרשות) 

מ.א. לב השרון

[email protected]

רותם עמוס (עובדת הרשות)

מ.א. לב השרון

[email protected]

ירון בלנרו (עובד הרשות) 

מ.א. לב השרון

[email protected]

אורית קפלן  (נציגת ציבור)

צור משה 

[email protected]

לביא זמיר (נציג ציבור)

יע"ף

[email protected]

עמית אינהורן (נציג ציבור)*

חרות

[email protected]

*בתהליכי אישור סופיים

פרטים ליצירת קשר:

מוקד המועצה 24/7 - בנושא תקלות ביוב ומים 09-7960200 106
 
רוחל'ה עדני
מזכירת התאגיד
שלום חיון