ביקורת

חברי הוועדה
רז משה (יו"ר)
יהודה גטה
רוני פלומין

 

פרוטוקול 13/12/2016
פרוטוקול 10/11/2015
פרוטוקול  15/06/2015
פרוטוקול 25/12/2014
פרוטוקול  22/09/2014
פרוטוקול  15/12/2014