דת

חברי הוועדה
עמר אהרון
יצחק יצחק
אלי אטון
ביטון משה
נהר צדק עזרא
אלי שמע
בני חיון
רחל גינת
אבי חן
חנניה אלבז

 

פרוטוקול ועדת דת 11.01.09