דת

חברי הוועדה
עמר אהרון-יו"ר
יצחק יצחק
משה חדד
ביטון משה
נהר צדק עזרא
אלי שמע
חן רחמים
רחל גינת
אבי אלון
עזרי סעדד
כדיר דוד

 

פרוטוקול ועדת דת 11.01.09