חינוך

חברי ועדת חינוך – מועצה אזורית לב השרון תשע"ח

 

נציגי מליאת המועצה בוועדת חינוך
שם נציג מליאת המועצה מושב טלפון כתובת דוא"ל
עמרם ינון שער אפרים 052-2520755 kineret2@barak-online.net
קטרי אבי צור משה 050-4596944 katry1@017.net.il
פלומין רוני עין שריד 052-8660386 roni@talkingmedia.co.il

 

שם ביה"ס   יו"ר  ועד ההורים מושב טלפון כתובת דוא"ל
בי"ס שכטרמן זיו אלון   עזריאל 052-6006902  alon@naturalint.com
אושרי שדה   עזריאל 050-2611182
בי"ס אור השרון ברק דוד תנובות 050-6982888 barakd42@gmail.com
בי"ס לב הפרדס לילך פינקלשטיין נורדיה 052-7024042 lilachf@almog.biz
בי"ס הדר השרון   ליברובסקי אוהד משמרת 052-8985194 Ohad@librowski-yo.co.il
בי"ס בכר רוסו טל מדר גאולים 050-6313262 Talmadar82@gmail.com
בי"ס בין ההדרים   ארבל דולב עין שריד 052-3428035 arbelle@gmail.com 
קריית חינוך דרור עופר פביאן צור משה 054-7774222 offer@fabianation.com
בי"ס לחינוך מיוחד חגי פרידמן כפר סבא 054-2389423 hagi@barnhoam.co.il

 

פרוטוקולים

סיכום מפגש ועדת חינוך מיום 26.02.18

סיכום מפגש ועדת חינוך מיום 09.01.18
סיכום מפגש ועדת חינוך מיום 28.8.17
סיכום ישיבת ועדת חינוך מיום 15.11.16
סיכום ישיבת ועדת חינוך מיום 13.3.16
סיכום ישיבת ועדת חינוך מיום 7/8/16
סיכום מפגש ועדת חינוך מיום 24/1/16 
מפגש ועדת חינוך מיום 19/6/16
פרוטוקול מס'  15 מתאריך 2/03/10
פרוטוקול מס' 15  פעילות גיל תיכון - מדור נוער
פרוטוקול מס' 15 מפקד משתתפים  בתנועות הנוער
פרוטוקול מס' 11מתאריך ה-3/11/09
פרוטוקול מס' 9 מתאריך ה-12/05/09
פרוטוקול מס' 8 מתאריך ה-13/01/09
פרוטוקול מס' 7 מתאריך ה-11/11/08
פרוטוקול מס' 5 מתאריך ה-19/09/08
פרוטוקול מס' 4 מתאריך ה-16/09/08
פרוטוקול מס' 3 מתאריך ה-08/07/08
פרוטוקול מס' 2 מתאריך ה-13/06/08
פרוטוקול מס' 1 מתאריך ה-11/05/08
דרך נוספת להפחתת מספר הילדים בביה"ס הדר השרון
מצגת - שיפוצי קיץ