חקלאית

חברי הוועדה
רותם דביר(יו"ר)
אטון אלי
רייך קובי
שרפי רוני
אמנון בטיה
קטרי אברהם
מימון רועי
רחמים סאלם

 

ועדה חקלאית
פרוטוקול ועדה חקלאית 25.02.09