הורים יקרים שלום רב,
הרשמה למעונות היום לשנת הלימודים תשפ"ה

*שימו לב כי  צורפו שני קישורים, יש לבצע רישום בשניהם.
במועצה קיימים ארבעה מעונות יום לילדים לגילאי 0-3 בישובים: ינוב, כפר יעבץ, שער אפרים ונורדיה. מעונות היום הינם בפיקוח משרד החינוך-אגף המעונות וישנה השתתפות בשכ"ל לפי דרגת זכאות
בנוסף ישנם 2 מעונות יום בצור משה: מעון פטל לגילאי 1-2, מעון תות לגילאי 2-3.
(למעונות צור משה בלבד יש להירשם בלינק של המועצה בלבד- עד לקבלת סמל מוסד)
שכר הלימוד בהתאם לפרסום של משרד העבודה
במעונות היום של המועצה, הילדים וההורים נהנים מצוותים חינוכיים, מקצועיים, מנוסים ומסורים.
קבוצות קטנות ויחס חם ואישי לכל ילד.
הצוותים מקבלים הדרכה וליווי פדגוגי ע"י מדריכה פדגוגית.
שנת הלימודים תשפ"ה תפתח בכ"ח באב תשפ"ד.
הרישום למעונות היום יתקיים בשני הקישורים בין התאריכים 14/02/24-05/03/24

לתשומת ליבכם

לאחר סיום מועד הרישום הרשמת הילדים הינה על בסיס מקום פנוי.
אישור עבור ההרשמה יתקבל על ידי מנהלת המעון בסיום ההרשמה.
משרד העבודה והרווחה יפרסם הודעה נפרדת בדבר מועד פתיחת אפשרות להגיש בקשה מקוונת להשתתפות בשכר לימוד לשנה"ל תשפ"ה.
הגשת הבקשה תתאפשר באמצעות אתר האינטרנט של המשרד להגשה לחץ כאן >>
כמו כן באתר יפורסם הסבר על אופן הרישום והגשת הבקשות לסבסוד שכר לימוד במעונות ובמשפחתונים המוכרים.
מילוי שאלון במשרד העבודה והרווחה הינו חובה, גם אם אינכם זכאים לסבסוד.
ילד/ה שלא יהיו רשומים במשרד העבודה והרווחה, לא יוכלו לשהות במעון.
ההרשמה באתר המועצה תתבצע בלינק כאן >>

דמי רישום:

דמי הרישום בסך 135 ₪ יגבו בתשלום חודש ספטמבר. דמי הרישום לא יוחזרו במידה והרישום יבוטל ע"י ההורים.

ביטוח ילדים:

המועצה מבטחת את ילדי המעון בפוליסת ביטוח תאונות אישיות. עלות הביטוח תקבע בהתאם להסכם עם חברות הביטוח. (בשנת תשפ"ד הביטוח היה בעלות שנתית של 69 ₪, במידה ויהיה שינוי תעודכנו בהתאם).גביית הביטוח תתבצע באופן חד פעמי בתשלום חודש ספטמבר.

תשלום חודשי:

התשלום החודשי יקבע עפ"י דרגת הזכאות של משרד התמ"ת ויגבה בתאריך ה-20 לכל חודש. על ההורים חלה החובה להגשת בקשות הסבסוד מול משרד התמ"ת ועדכון משרד המועצה. אין המועצה אחראית על הגשת הבקשות או הסבסוד.
ניתן לבצע רישום למעונות היום ילדים מגיל 4 חודשים ועד גיל 3 שנים.

נוהל עזיבה:

הודעה על עזיבת ילד/ה תתקבל בכתב בלבד (במייל או במכתב ידני) עד לחמישה עשר בחודש שלפני מועד העזיבה . ההודעה תכלול שם מלא+ ת.ז+ שם המעון של הילד/ה. המועד האחרון להודעה על עזיבה הינו 15/04/24.

לוח חופשות יפורסם בתחילת שנת הלימודים
לטופס ההרשמה מצורף כתב התחייבות לחתימת ההורים, נא לקרוא אותו בעיון.

לפרטים נוספים והרשמה

אושרית גואטה-מנהלת מעון יעבץ- 09-7963063
ברכה מלאכי-מנהלת מעון שער אפרים- 09-8781850
תמר זרח-מנהלת מעון ינוב- 09-8987515
איריס רינצלר-מנהלת מעון נוגה- 09-8601138
לימור רצבי-מנהלת המדור- 09-7960261
מייל- [email protected]

בברכה,
רותם עמוס                                                        לימור רצבי
מנהלת המחלקה לנוער                                 מנהלת מדור צהרונים
וחינוך משלים                                                    ומעונות יום