עדכון בנושא התמודדות עם משבר הקורונה

התקנות המחמירות נכנסו לתוקף ואנו, במועצה ערוכים לכך. פקחי המועצה כבר מסיירים באזורי התעסוקה ואוכפים את סגירת העסקים עפ״י התקנות. מערך פינוי הגזם והפסולת , וטיאוט הרחובות ממשיך לפעול כרגיל. כך גם העבודה במחלקות המועצה מתקיימת במתכונת מצומצמת. תוכלו להמש