טלפון במוקד: 106 / 09-7960200, פקס: 09-7961219, דוא"ל mokdan@lev-hasharon.com
עצור / הפעל אנימציית תמונות הורד את האפליקציה שלנו
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
טלפון במוקד:
106 / 09-7960200
פקס:
09-7961219
דוא"ל
mokdan@lev-hasharon.com

מכרזים

מספר שם המכרז סטטוס המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
1 הליך פומבי מס' 2/2020 הזמנה להציע הצעות לשירותי תובע עירוני חיצוני פעיל חיצוני 2020-02-17 2020-03-10
2 מכרז פומבי מס' 2020/1 לתכנון, אספקה, התקנה ואחזקת מערכות סולאריות לייצור חשמל על מבני ציבור פעיל חיצוני 2020-02-12 2020-03-05
3 מכרז פומבי 4/20 לאספקת מתקני כושר פעיל חיצוני 2020-02-12 2020-02-26
4 מכרז פומבי 4/20 לאספקת מתקני כושר - מסמך הבהרות פעיל חיצוני 2020-02-12 2020-02-26
5 הליך פומבי מס' 5/2018 הזמנה להירשם במאגר קבלנים \ ספקים הודעה על הוספת תחום בקרה אחזקה ותיקוני משחק פעיל חיצוני 2020-01-28 2020-03-26
6 הליך פומבי מס' 2018/5 הזמנה להירשם במאגר ספקים וקבלנים פעיל חיצוני 2018-06-13 2020-02-30
7 הזמנה להירשם במאגר יועצים ומומחים יוני 2018 פעיל 2018-05-30 2020-02-30
8 טבלת זוכים מאגר יועצים ומומחים פעיל חיצוני 2020-01-19 2021-01-19
9 טבלת זוכים מאגר ספקים פעיל חיצוני 2020-01-19 2021-01-19
10 הכנת תכנית עבודה שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות פעיל חיצוני 2020-01-06 2020-10-31
ארכיון מכרזים

מאגר יועצים ומומחים

טבלת זוכים - מתכנני ערים

החלטת תוספות של המתכננים

מאגר קבלנים