שאלון הגשת מועמדות למשרה

מכרזים פומביים

מכרזים פומביים
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז פומבי 06/2022 לטיפול בפסולת אריזות למחזור ("כתומים") פומבי 14/06/2022 05/07/2022
מכרז פומבי מס' 04/2022 לקבלת שירותי הסעות לתלמידים בחינוך המיוחד ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך מיוחד ולהסעות אקראיות פומבי 12/05/2022 30/06/2022

עבור לארכיון המכרזים