שאלון הגשת מועמדות למשרה

מכרזים פומביים

מכרזים פומביים
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז פומבי מס' 10/2021 למכירת רכב המועצה פומבי 25/03/2021 20/05/2021

עבור לארכיון המכרזים