מאגר יועצים ומומחים

טבלת זוכים - מאגר יועצים

טבלת זוכים - מתכנני ערים

החלטת תוספות של המתכננים

שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: עובד/ת סוציאלי/ת מרכז/ת היחידה למניעת התעללות בזקנים ועו"ס מרחבי לעבודה עם משפחות ביישובי המועצה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: דרושים תאריך פתיחת המכרז: 01/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 16/07/2020
שם המכרז: למחלקה לשירותי רווחה וקהילה דרוש/ה מקדם/ת תעסוקה, למרחב קידום תעסוקת צעירים קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: דרושים תאריך פתיחת המכרז: 01/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 16/07/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 6/2020 למתן שירותי טיאוט רחובות בשטח השיפוט של המועצה האזורית לב השרון קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 30/07/2020
שם המכרז: למחלקה לשירותי רווחה וקהילה דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת לתחום מוגבלויות ועו"ס מרחבי לעבודה עם משפחות ביישובי המועצה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: דרושים תאריך פתיחת המכרז: 01/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 16/07/2020
שם המכרז: מכרז פנימי / פומבי - דרוש/ ה מנהל/ת המחלקה לאיכות החיים הסביבה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 13/07/2020
שם המכרז: קול קורא - מינוי חברי ועדת ערר לענייני ארנונה כללית קטגוריה: קול קורא סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 04/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 15/07/2020
שם המכרז: דרושים מורים / גננות / סייעות / סטודנטים / מדריכים בתחום החינוך קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: דרושים תאריך פתיחת המכרז: 03/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 14/07/2020
שם המכרז: טבלת זוכים מאגר ספקים קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 19/01/2020 תאריך סגירת המכרז: 19/01/2021
שם המכרז: טבלת זוכים מאגר יועצים ומומחים קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 19/01/2020 תאריך סגירת המכרז: 19/01/2021
שם המכרז: הכנת תכנית עבודה שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 06/01/2020 תאריך סגירת המכרז: 31/10/2020

עבור לארכיון המכרזים