שאלון הגשת מועמדות למשרה

מכרזים פומביים

מכרזים פומביים
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
הזמנה מס' 19/2021 לקבלת הצעות לתפקיד יועץ משפטי חיצוני למועצה האזורית לב השרון [נוסח מתוקן] 01/12/2021 21/12/2021

עבור לארכיון המכרזים