טלפון במוקד: 106 / 09-7960200, פקס: 09-7961219, דוא"ל mokdan@lev-hasharon.com
עצור / הפעל אנימציית תמונות הורד את האפליקציה שלנו
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
טלפון במוקד:
106 / 09-7960200
פקס:
09-7961219
דוא"ל
mokdan@lev-hasharon.com

רישוי קייטנות פרטיות לקיץ תשע"ה 2015

תאריך: 04/06/2015
תוכן:

לידיעת ציבור מפעילי קייטנות פרטיות

רישוי קייטנות פרטיות לקיץ תשע"ה 2015

 1. תושב /אזרח המבקש להפעיל קייטנה פרטית בביתו בתחום השיפוט של המועצה האזורית לב השרון, חייב להגיש בקשה לרישיון עסק עפ"י חוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968, צו רישוי עסקים התשע"ג-2013 ותקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לקייטנות  ומחנות נופש) תשל"ן-1970, וכן בהתאם לחוק הפיקוח על קייטנות תש"ן-1990.
 2. רישיון העסק נועד להסדיר ולהבטיח תנאי תברואה נאותים וסידורי אבטחה ובטיחות לילדים השוהים בקייטנות.
 3. תנאי לפתיחת תיק רישוי עסקים לקייטנה:
 • תכנית של הבית בו תתקיים הקייטנה, כולל תכנית סניטרית ותרשים סביבה ועליו יסומן המיקום המדויק של כל הפעילות ב- 3 עותקים.
 • מפרט של מהות הקייטנה ותוכנית לכל משך קיום הקייטנה בצרוף תכנית הארוחות אשר תוגשנה (יש למלא את שאלון של משרד הבריאות) – ניתן להוריד מאתר משרד הבריאות.
 • מילוי בקשה ממשרד החינוך לאישור קיום קייטנה.
 • צילום ת.ז. של מנהל הקייטנה.

 

 אישורים נוספים שתדרשו להגיש בהמשך:

 1. משרד החינוך – אישור על השתתפות בהשתלמות.
 2. אישור כיבוי אש
 3. אישור הועדה לתכנון ולבניה
 4. אישור משרד הבריאות

לפרטים נוספים ניתן לפנות לח"מ במייל : zila@lev-hasharon.com

 

                                                             בברכה,

                                                            צילה הדס

                                                      מנהלת רישוי עסקים

                                                      מועצה אז. לב השרון