טלפון במוקד: 106 / 09-7960200, פקס: 09-7961219, דוא"ל mokdan@lev-hasharon.com
עצור / הפעל אנימציית תמונות הורד את האפליקציה שלנו
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
טלפון במוקד:
106 / 09-7960200
פקס:
09-7961219
דוא"ל
mokdan@lev-hasharon.com

החלה הרשמה לשנת הלימודים תשע"ט למעונות היום

תאריך: 01/03/2018
תוכן:


במועצה קיימים ארבעה מעונות יום לילדים לגילאי 0.4- 3 בישובים ינוב, כפר יעבץ, שער אפרים ונו"גה.


במעונות היום של המועצה, צוותים חינוכיים, מקצועיים, מנוסים ומסורים. קבוצות קטנות ויחס חם ואישי לכל ילד. הצוותים מקבלים הדרכה וליווי פדגוגי ע"י ד"ר מיקי שי יועצת פדגוגית חינוכית.


מעונות היום הינם בפיקוח משרד הכלכלה, וישנה השתתפות בשכ"ל לפי דרגת זכאות.


שנת הלימודים תשע"ט תפתח בתאריך 2/9/18 כב' באלול תשע"ח.


ההרשמה תתבצע במעונות היום,  בין התאריכים 1/3/18 – 31/3/18 אצל מנהלות המעון.


משרד הכלכלה יפרסם הודעה נפרדת בדבר מועד פתיחת אפשרות להגיש "בקשה מקוונת להשתתפות בשכר לימוד" לשנה"ל תשע"ט. הגשת הבקשה תתאפשר באמצעות האפליקציה "רישמעון" וכן באמצעות אתר האינטרנט של המשרד שכתובתוhttp://www.employment.molsa.gov.il/rishum   כמו כן, באתר יפורסם הסבר על אופן הרישום והגשות הבקשות לסבסוד שכר לימוד במעונות ובמשפחתונים המוכרים.


מילוי שאלון במשרד הכלכלה הוא חובה גם אם אינכם זכאים לסבסוד.


ילד/ה שלא  יהיה רשום במשרד הכלכלה לא יכול לשהות במעון.


דמי רישום

דמי רישום בסך 133 ₪ יגבו בתשלום חודש ספטמבר. דמי הרישום לא יוחזרו במידה והרישום יבוטל ע"י ההורים.


ביטוח ילדים

המועצה מבטחת את ילדי המעון בפוליסת ביטוח תאונות אישיות. עלות הביטוח תקבע בהתאם להסכם עם חברות הביטוח. (השנה הביטוח היה בסך 49 ש"ח לילד לשנה, במידה ויהיה שינוי נעדכן בהתאם)

עלות הביטוח תגבה באופן חד פעמי בתשלום חודש ספטמבר.


תשלום חודשי

התשלום החודשי יקבע ע"פ דרגת הזכאות של משרד, ויגבה בתאריך 20  לכל חודש. מחובתכם לדאוג שתקבלו דרגת זכאות בהתאם.

תשלום חודש אוגוסט  2018 יגבה באופן יחסי במהלך כל השנה.


גילאי

ניתן לרשום למעונות ילדים מגיל 4 חודשים ועד גיל 3 שנים.


נוהל עזיבה

הודעה על עזיבת ילד/ה תתקבל בכתב בלבד עד לתאריך 15 לחודש שלפני מועד העזיבה. המועד האחרון להודעה על עזיבה הינו 15/04/19.


לוח חופשות יפורסם בתחילת שנת הלימודים

לטופס ההרשמה מצורף כתב התחייבות שעליכם לחתום עליו, נא קראו אותו בעיון.


לפרטים נוספים והרשמה 

מוניק חקלאי – מנהלת מעון יעבץ 09-7963063

מיכל דבדה – מנהלת מעון שער אפרים 09-8781850

תמר זרח – מנהלת מעון ינוב 09-8985715

קארן רוטמן כהן – מנהלת מעון נוגה 09-8601138

חגית יהודה שרפי – מנהלת המדור 09-7960261

לימור רצבי – מזכירת המדור 09-7960229

מייל : limorr@lev-hasharon.com

 

בברכה,

 

 רותם עמוס                                                                                  חגית יהודה שרפי

מנהלת המחלקה לנוער וחינוך משלים                                            מנהלת מדור צהרונים ומעונות