טלפון במוקד: 106 / 09-7960200, פקס: 09-7961219, דוא"ל mokdan@lev-hasharon.com
עצור / הפעל אנימציית תמונות הורד את האפליקציה שלנו
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
טלפון במוקד:
106 / 09-7960200
פקס:
09-7961219
דוא"ל
mokdan@lev-hasharon.com

הנחיות להגשת בקשה לקייטנות פרטיות

תאריך: 13/05/2018
תוכן:

רישיון עסק להפעלת קייטנות פרטיות בחופשת הקייץ

קייטנות הינם עסק הטעון ברישיון עסק עפ"י צו רישוי עסקים

התשנ"ה-1995 ומחוייבים לפעול עפ"י האמור בתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואתיים)

התשל"ו-1975 ועפ"י תקנות הקייטנות (רישוי ופיקוח) התשנ"ג-1993.

המבקשים להפעיל קייטנה, נדרשים לרישום עפ"י חוק הקייטנות במשרד החינוך.

(נא להיכנס לאתר קייטנות במחוז מרכז- http://cms.education.gov.ii/edutionCRM/Units/Noar/Mahad/Merkaz/Kaytanot.htn)

להוריד טפסים ולפעול על פיהם כולל הסמכה וקבלת אישור משרד החינוך.

במקביל יש לפנות למחלקת רישוי עסקים במועצה אל הח"מ במייל

zila@lev-hasharon.com ולוודא שנמצאים בידכם כל המסמכים הדרושים להגשת

בקשה כולל תשלום בסך 320 ₪ עד 10.6.18.

להלן חלק מהאישורים הנדרשים:

  • תכנית הקייטנה
  • רשימת כ"א
  • אישורי השכלה –בהתאם לחוזר מנכ"ל הקייטנות
  • אישור משטרת ישראל שכ"א המועסק בקייטנה עונה על דרישות החוק.
  • אישור ביטחוני של קב"ט הרשות.
  • אישור בטיחותי של יועץ הבטיחות.
  • אישור משרד הבריאות במידה וקיימת הגשת מזון בקייטנה.

 

לתשומת לבכם: חל איסור הפעלת קייטנה  ללא רישיון עסק !

להורדת קובץ ההנחיות לחץ כאן

בברכה,
צילה הדס
מנהלת רישוי עסקים