טלפון במוקד: 106 / 09-7960200, פקס: 09-7961219, דוא"ל mokdan@lev-hasharon.com
עצור / הפעל אנימציית תמונות הורד את האפליקציה שלנו
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
טלפון במוקד:
106 / 09-7960200
פקס:
09-7961219
דוא"ל
mokdan@lev-hasharon.com

מודעה בדבר הבחירות

תאריך: 04/07/2018
תוכן:

ועדת הבחירות שליד המועצה האזורית לב השרון

מודעה בדבר  – סיווג ישוב

 

  1. הבחירות המוניציפאליות ייערכו ביום ג' בתאריך: 30.10.2018.
  2. כחלק מהערכות לבחירות אלו, הועדים נדרשו לסווג את הישובים השיתופיים במועצה על מנת לקבוע את סוג ההנהלה המקומית.
  3. תהליך הסיווג כלל סימון של חברי האגודה השיתופית החקלאית ולאחר מכן בחינת היחס בין חברי האגודה לאלו שאינם חברי אגודה.
  4. בין התאריכים 4.7.2018 עד 15.7.2018  רשימות אלו יוצגו, לעיון הציבור, במשרדי הועד המקומי ביישובים ובמזכירות המועצה, ולצידן טפסים להגשת עררים .

בהתאם לסעיף 90ב' לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) התשי"ח -1958, לא יאוחר מיום 15.7.2018 רשאי כל אדם להגיש ערר לוועדת הבחירות

     על כך שהוא או זולתו סומן ברשימה כחבר אגודה שיתופית או על כך שהוא או זולתו לא סומן

     ברשימה כחבר אגודה שיתופית.

     הערר יוגש בכתב לוועדת הבחירות בטופס - נספח א'.

     הטפסים יונחו במקום הצגת הרשימות לעיון.

     ערר של אדם לגבי עצמו- יוגש לוועדת בחירות בעותק אחד.

     ערר של אדם לגבי הזולת– יוגש לוועדת הבחירות בשני העתקים.

  1. מיד לאחר תום המועד האחרון להגשת עררים, עתירות או מתן פסק דין (ולא יאוחר מ- 8.8.18) - הרשימה תעודכן בהתאם להכרעה בערר, ואם הוגשה עתירה על החלטת ועדת הבחירות- הרשימה תעודכן על פי פסק דינו של בית המשפט.

 

בברכה,

                                                                         איריס ענבי- אוזצקיר, עו"ד ונוטריון

                                                                                      יו"ר ועדת הבחירות