טלפון במוקד: 106 / 09-7960200, פקס: 09-7961219, דוא"ל mokdan@lev-hasharon.com
עצור / הפעל אנימציית תמונות הורד את האפליקציה שלנו
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
טלפון במוקד:
106 / 09-7960200
פקס:
09-7961219
דוא"ל
mokdan@lev-hasharon.com

הודעה בדבר החלטה על עדכון חוק העזר בעניין חנייה

תאריך: 04/02/2019
תוכן:

תושבים יקרים,

חוק העזר הקיים של המועצה בעניין חנייה, הינו משנת 1970.

חוק העזר אינו נותן מענה לצרכי הסדרת החנייה, כפי שהם היום, הן מבחינת כמות כלי הרכב שגדלה במהלך השנים, הרחבות הישובים הכפריים והוספת אזורי תעסוקה ומסחר המשמשים תושבים רבים מיישובי המועצה ומרשויות שכנות.

מטעמים אלו, המועצה החליטה לעדכן את חוק העזר, כך שיאומץ נוסח חוק העזר המומלץ של משרד הפנים, בשינויים וההתאמות המחויבים, ויבוטל חוק העזר הקודם.

תכליתו של חוק העזר המעודכן המוצע היא לקבוע הסדרים בדומה לרשויות אחרות בארץ בעניין העמדת כלי רכב בתחום המועצה, כאשר הסדרת חנייה כאמור, אפשרית באמצעות תשלום אגרת חנייה, קביעת הסדרי חנייה לתושבי אזורי מגורים או לאוכלוסיות מיוחדות. כמו כן, חוק העזר מסדיר את אמצעי האכיפה נגד נהג המעמיד את רכבו שלא בהתאם להסדרי התנועה והחנייה שקבעה רשות התמרור המקומית, בתחום המועצה.

לאחר אישור המליאה, המועצה החלה בהליך לאישור חוק העזר מול משרד הפנים.