ביום רביעי 19.6.19 לא תהייה קבלת קהל ומענה קולי במחלקת הפיקוח והחניה עקב השתלמות.