תושבים יקרים,

ביום ראשון ט' באב, 11.08.19

לא תתקיים קבלת קהל במשרדי המועצה.

מוקד המועצה לשירותכם

 24/7 09-7960200

אתכם הסליחה