תושבים יקרים,

ביום א' 18/8/19

משרדי המועצה יפעלו במתכונת מצומצמת.

לא תתקיים קבלת קהל ומענה טלפוני במחלקות הבאות:

מחלקת גבייה וגזברות, רשות החנייה, מחלקת איכות חיים וסביבה, המחלקה לשירותי רווחה וקהילה ומחלקת בטחון

 

מוקד המועצה עומד לרשותכם 24/7 7960200

 

בברכה,

הנהלת המועצה