הועדה המקומית יוצאת לפגרת קיץ מיום  18.08.19 ועד ליום 31.08.19.

בימים אלו נעצר שעון הזמן במערכת רישוי זמין, לא תתקיים קבלת קהל ולא מענה טלפוני