צהריים טובים,


עדכון לועדים בנושא התמודדות עם משבר הקורונה מיום 20/3/20
1.סוכם עם מת״ח שדות שהמועצה תעביר רשימת עובדים חיוניים. אנו כמובן נכליל גם את עובדי הועדים ברשימה. אבקש מכל ועד מקומי להעביר עד ליום א בשעה10:00 בבוקר לקב״ט המועצה ירון בלנרו רשימה של עד 3 עובדים המוגדרים כחיוניים בועד המקומי.
עפ״י כללי משרד הפנים עובדים חיוניים יכולים להיות עד 30% מעובדי המועצה.
בשלב זה אין הנחיות מיוחדות לעובדי הגינון, חקלאים וכד׳. ממשיכים בהתאם לכללי ההתנהגות. ככל שיהיו הנחיות חדשות נעדכנכם.
שירותים חיוניים כגון איסוף אשפה, ימשיכו כרגיל.
העברנו אליכם אתמול הנחיות בנושא איסוף גזם ופסולת גושית, שימו לב שהקבלן מבקש להקטין כמויות היות ובשל הסגר, תנועת המשאיות כנראה תוגבל.
~*עדכון כללי בדבר ההנחיות החדשות. אנא קראו בעיון. *~בהתאם לצו החדש- אי עמידה בהנחיות אלו עלולה לגרור קנסות. כנראה שגם פקחי המועצה יוסמכו אף הם לאכיפת הנחיות אלה.

אין לצאת ממקום המגורים או מקום השהיה למרחב הציבורי אלא לאחת מהפעולות הבאות:

  • הגעה לעבודה וחזרה ממנה.
  • הצטיידות במזון, תרופות, מוצרים חיוניים וקבלת שירותים חיוניים.
  • קבלת שירות רפואי.

הפעולות שיותרו:

  • תרומת דם.
  • הפגנה.
  • פעילות ספורט שלא עולה על חמישה משתתפים.
  • יציאה ממקום מגורים של יחיד או של אנשים הגרים באותו מקום לזמן קצר ולמקום בקרבת מקום המגורים.
  • ציאה לחתונה הלוויה או תפילה.
  • סיוע לאדם שזקוק לכך.

וקצת דברים טובים שנעשים אצלנו: התחלנו היום בחלוקה של חבילות מזון למשפחות נזקקות. לצערי אנו שומעים על יותר ויותר מקרים של נזקקים מבעבר. אנו פועלים לבחון אפשרות להתרמה כללית עבורם.
לב השרון הינה קהילה אחראית. הקושי וההחמרה של ההנחיות, נועדו בראש ובראשונה להציל חיים ולעצור את התפשטות הקורונה.
נדרשת אחריות והתגייסות נרחבת של כולנו.
בריאות טובה ואיתנה
שבת שלום


שלכם,
עמיר ריטוב
ראש המועצה האזורית
לב השרון