יחד כל המועצות האזוריות מחזקים ותומכים בחקלאות ובחקלאים שלנו.

חקלאות ישראלית חוסן לאומי