טלפון במוקד: 106 / 09-7960200, פקס: 09-7961219, דוא"ל mokdan@lev-hasharon.com
עצור / הפעל אנימציית תמונות הורד את האפליקציה שלנו
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
טלפון במוקד:
106 / 09-7960200
פקס:
09-7961219
דוא"ל
mokdan@lev-hasharon.com

אגרת בנושא המשך חזרה הדרגתית למערכת החינוך

תאריך: 07/05/2020
תוכן:

 

אגרת בנושא המשך חזרה הדרגתית למערכת החינוך

 

 

הורים יקרים שלום רב,

 

לאחר מספר ימים של חזרה ללימודים עפ"י מתווה משרד הבריאות ומשרד החינוך, אני שמח לעדכן כי החזרה לשגרה התנהלה באופן מיטבי. התלמידים והצוותים התרגשו מהמפגש המחודש. מסגרות החינוך נערכו כולם לקבלה חגיגית של התלמידים.

 בשבוע האחרון חזרו תלמידי א'-ג' בכל בתי הספר היסודיים, כיתות יא'- יב' וכיתות החינוך המיוחד. בחינוך הרגיל שבו ללימודים כ- 63% מהתלמידים.

 

אנו ממשיכים בהיערכות לחזרה ההדרגתית לשגרה במערכת החינוך, להלן המתווה הצפוי החל מתאריך 10/5/20:

גילאי 0-3 מעונות יום וגנונים

 

הגנונים ומעונות היום יפעלו בקבוצות של עד 17 ילדים, בימים ובשעות כבשגרה, ללא צהרונים.

 

גני ילדים וחט"צ:

 

גני הילדים בישובים ובחטיבות הצעירות יפעלו שישה ימים בשבוע בין השעות 8:00-14:00. הילדים חולקו לשתי קבוצות - בכל קבוצה יהיו עד 18 ילדים שיגיעו לגן לשלושה ימים ובשלושת הימים האחרים

."מערכת השידורים הלאומית"הילדים ילמדו מהבית באמצעות

חט"צ- המועצה יחד עם הנהגת ההורים פועלים לכך שתלמידי החט"צ יפעלו חמישה ימים בשבוע במקביל לכיתות א-ג, ככל שיתקבל אישור לכך אנו נערך ונודיעכם בהקדם.

 

חלוקה לקבוצות

פירוט בדבר שיבוץ הילדים וימי הפעילות ישלח ע"י כל מנהלת מסגרת בנפרד. שיבוץ הילדים לקבוצות, נעשה עפ"י שיקולי דעת מקצועיים. אנו מבקשים לגלות הבנה ומעבר לכך, נדגיש כי בשל הנחיות משרד הבריאות, לא ניתן לשנות את הרכבי הקבוצות.

 

כניסת הורים ואורחים לגן

לא תותר כניסת הורים למסגרות, הצוות יקבל את הילדים בשער - ההורים מתבקשים לעטות מסכה ולהקפיד על שמירת 2 מטרים מצוות הגן ומהורים אחרים.

 

מיגון וניקיון:

המועצה דואגת לניקיון מוסדות החינוך. בכל המסגרות בוצע ניקיון יסודי.

מסיכה- ילדי הגן אינם נדרשים לעטות מסכה.

הצהרת בריאות- חובה על ההורים למלא מידי בוקר הצהרת בריאות. את הטופס יש להביא עם הילד לגן.

יודגש כי בכל בוקר ובטרם מילוי הטופס יהיה עליכם לבדוק את חום ילדכם בבית.

 

צהרונים:

נכון לשעה זו אין אישור ממשלה להחזרת הצהרונים לפעילות. ככל שתתקבל, אנו נתארגן בהתאם.

 

יוח"א (יום חינוך ארוך) במסגרות הזכאיות לכך בשגרה:

 

המועצה נערכת להפעלת יוח"א החל מתאריך 17/5/20

הסעות

חינוך מיוחד- בשל ההנחיה לנסיעה של מחצית מהנוסעים ברכבי ההסעות, מתגלה קושי רב בגיוס רכבים נוספים. נכון להיום הצלחנו להסדיר את הסעת חלק מתלמידי החינוך מיוחד. המועצה פועלת במספר ערוצים לגיוס רכבים, נהגים ומלוים. מקווה שבמהלך שבוע הבא נוכל להסיע את כל תלמידי החינוך המיוחד.

חינוך רגיל- מצ"ב לנוחיותכם לו"ז ההסעות לאיסוף של תלמידי בתי הספר, גנים- ג'.

נא תשומת ליבכם כי מיום ראשון 10/5/20 לא יהיו מלווים בהסעות.

 

 

 

 

 

הורים יקרים,

 

החזרה לשגרה מציבה בפני כולנו אתגרים חדשים, חלקם בריאותיים. אנו מבקשים את עזרתכם בהכנת הילדים למציאות החדשה ולכללי השמירה על ריחוק והיגיינה, למען בריאות כולם.

 

בהזדמנות זו אני מבקש להודות למנהלות בתי הספר, לגננות, למנהלות מעונות היום ולכל הצוותים החינוכיים על שמירת הקשר במהלך החודשיים שחלפו ועל ההכנות והערכות לחזרה לשגרה.

תודה מיוחדת להנהגות ההורים על השותפות, הסיוע וההבנה לצרכי התלמידים והוריהם.

מצ"ב שעות איסוף התלמידים מהישובים לבתי הספר:

 

בית ספר לב הפרדס

שער אפרים 07:25

נורדיה, גנות הדר 07:30

ניצני עוז 07:25

בית ספר בכר רוסו

גאולים 7:30

תנובות 7:30

ינוב 07:30

צור משה 07:50

בית ספר אור השרון

שער אפרים  07:20

גאולים, ינוב 07:30

בית ספר שכטרמן

עין שריד 07:20 

פורת 07:20

עזריאל 07:45

יעבץ 07:45

בית ספר הדר השרון

בני דרור 7:30

חרות 7:30

משמרת 7:45

פורת 07:30

בית ספר בין ההדרים

יעף, יעבץ, עזריאל 07:25

כפר הס 07:45

עין ורד 07:45

עין שריד 07:45

שלכם בברכה,

 

עמיר ריטוב

ראש המועצה