בהמשך להחלטת הממשלה ומשרד הבריאות, החל מהיום, המועצה תפעל עפ"י מתווה התו הירוק, להלן ההנחיות החדשות:

  1. ביטול מדידת חום: אין צורך למלא הצהרת בריאות ו/או למדוד חום בכניסה למועצה.

  2. תו ירוק לעובדים: העובדים יכולים להגיע לעבודה עם תו ירוק (מחוסנים או מחלימים).

עובדים שלא חוסנו, מחוייבים בהצגת בדיקת קורונה שלילית כל 72 שעות (בימי ראשון ורביעי), ללא הצגת בדיקה שלילית העובדים לא יוכלו להגיע לעבודה.

עובדי הבניין יעבירו את הבדיקה לגילה ברנס (ממונה קורונה).

עובדי השטח יעבירו את הבדיקה למנהלים שלהם.

  1. חדר ישיבות: יפעל רק עפ"י תו ירוק. ללא הגבלת מספר משתתפים.

על האורחים המגיעים לבניין, להציג תו ירוק בכניסה.

לא תותר כניסה למי שאין ברשותו תו ירוק.

  1. קבלת קהל: החל מהיום המועצה חוזרת לשגרה ותותר קבלת קהל בכל מחלקות המועצה עפ"י שעות קבלת הקהל של המועצה.

למרות התו הירוק, העובדים מתבקשים לשמור על: עטיית מסכה, ריחוק חברתי וחדרים מאווררים.

מנהלים – אנא העבירו לעובדים.

יחד נמשיך ונשמור על לב השרון כמועצה ירוקה