10-11/08/21 לא תתקיים קבלת קהל במחלקת הגבייה כולל אחר הצהריים ב 10/08/21