ביום חמישי  04.11.21
יתקיימו חיסוני כלבת
מהשעה 10:00- 12:00

                                  

אתכם הסליחה