ביום חמישי 2/12/21
לא תתקיים קבלת קהל במשרדי המועצה
חנוכה שמח