תקציב המועצה כ-248 מיליון ₪

חברי מליאת המועצה האזורית לב השרון אישרו את מסגרת תקציב המועצה לשנת 2022 בסך כ- 248 מיליון ₪

כמידי שנה, גם השנה גדל תקציב המועצה וזהו התקציב הגדול בתולדות לב השרון. הדיון בו אושר התקציב היווה המשך לדיונים קודמים שנערכו בועדת הכספים ובהנהלת המועצה ובישיבות מליאה נוספות, כשלאחת מישיבות ועדת כספים הוזמנו מנהלי המחלקות והציגו בפני חברי המליאה את תכניות העבודה המחלקתיות לשנת התקציב  ואת הצרכים התקציביים ליישומן.

כמו בכל תקציב של המועצה האזורית לב השרון, גם בתקציב זה וכחלק ממדיניות המועצה, נתח גדול מהתקציב מופנה לטובת מערכת החינוך על כל גווניה, במטרה להמשיך ולתת את השירותים הרבים והאיכותיים שמציעה המועצה לילדים במעונות היום ובגני הילדים, לתלמידי בתי הספר היסודיים והעל יסודיים, לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ולחניכים במסגרת החינוך המשלים. עוד ניתן דגש לשירותים חברתיים, הגיל השלישי ורווחת הפרט.

עמיר ריטוב, ראש המועצה:" מועצה אזורית לב השרון היא מועצה איתנה. תקציב 2022 נבנה מתוך מגמה להמשיך ולאפשר את התנהלותה השוטפת והתקינה של המועצה ולתת ככל אפשר מענה לצרכים הרבים בהתחשב ביכולתה הכספית של הרשות. התקציב לשנת 22 צמח לטובת הגדלת שירותי המועצה בכל התחומים. הנהלת המועצה ועובדיה ימשיכו להעניק שירות איכותי לתושבי המועצה ואף יפעלו לשיפורו. בנוסף, בשנים האחרונות מקפידה המועצה להקצות תקציב מיוחד לועדים המקומיים, לטובת השקעה בישובים ומתן מענה לצרכיהם, וכך יהיה גם בשנת 22.".

התקציב אושר ובתום הישיבה הודה ראש המועצה לגזבר המועצה על הכנת התקציב, לסגן ראש המועצה וחברי ועדת כספים על מעורבותם הפעילה בהכנתו והאוזן הקשבת לצרכי מנהלי המחלקות. ולחברי המליאה  על הבעת האמון ותמיכתם באישור התקציב.