הרשמה לכתה ז' לתשפ"ד ק.ח. דרור יש לרשום רק באתר ביה"ס דרור