בשל שביתת הרשויות לא תתקיים היום קבלת קהל אחר הצהריים במחלקת הגבייה