טלפון במוקד: 106 / 09-7960200, פקס: 09-7961219, דוא"ל mokdan@lev-hasharon.com
עצור / הפעל אנימציית תמונות הורד את האפליקציה שלנו
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
טלפון במוקד:
106 / 09-7960200
פקס:
09-7961219
דוא"ל
mokdan@lev-hasharon.com

הסבר בנוגע לחשבון אגרת המים

תאריך: 31/05/2015
תוכן:

לוגו החברה לטיפול במי השרון בעמ

 

 

תושבים יקרים,

 

לעיונכם, הסבר קצר בנוגע לחשבון אגרת המים שנשלח אליכם.

 

  1. רשות המים הינה הגוף שבסמכותו לקבוע כללים הקשורים לנושאי המים והביוב. רשות המים שינתה את הכללים של גביית אגרת הביוב במועצות האזוריות, קבעה שיטת חיוב אחידה לכל המועצות האזוריות וביטלה את השיטה הקודמת שהייתה נהוגה במועצה על פיה היה חיוב אחיד לכל בית אב עפ"י תחשיבי ממוצעי צריכה ארציים.
  2.  שינוי הכללים חייב התארגנות מרובה ברשות המים ואצל גורמי הטיפול במים במועצה בכל הקשור להחלת הכללים החדשים ושיטות החיוב,  דבר שארך זמן רב.
  3. לפיכך, במהלך שנת 2014, על מנת למנוע הכבדה בחיובים עקב שינוי השיטה, המשכנו לחייב את ששת החודשים הראשונים, 1-6/2014, בהתאם לשיטה הקודמת (לפי תעריף קבוע) כאשר עבור המחצית השניה של השנה, 7-12/2014, לא הוצאנו חיובים כלל. רק לאחר קבלת הנתונים הנדרשים מהגורמים האחראיים על משק המים במושבים, בוצע חישוב עבור שנת 2014 בהתאם לכללים החדשים של רשות המים והתעריפים שפורסמו, חיובים לפי השיטה הקודמת שחויבו במהלך ששת החודשים הראשונים של שנת 2014, זוכו.
  4. שינוי שיטת הצריכה יצר מציאות לפיה חלק מצרכני המים (הצורכים פחות) קיבלו זיכוי מצטבר בגין שנת 2014 ואילו צרכני מים (הצורכים יותר) בעיקר במשפחות גדולות ובנחלות בהם לא היו מוני מים נפרדים לכל יחידת מגורים, קיבלו חיוב מצטבר .
  5. בעקבות השינוי ישנן פניות רבות למחלקת הגביה לבירור אופן חישוב ההפרשים. אני מקווה שדף הסבר זה יענה על חלק מהשאלות.

מחלקת הגביה תמשיך לעמוד לרשותכם במתן תשובות . לדברי הסבר על שיטת החיוב לחצו כאן >>

מתוך הבנת הקושי ומתוך רצון להקל בנטל התשלום, החלטנו לאפשר לפרוס את יתרת חיוב אגרת הביוב שחושבה עבור שנת 2014 עד לסוף שנת 2015 בשישה תשלומים ללא תוספת ריבית והצמדה.

 

בכבוד רב,

עמיר ריטוב - ראש המועצה        

איציק להב  - מנכ"ל החברה לטיפול  במי לב השרון