מאיר שביט
גזבר המועצה
09-7960215
057-7616605

אגף הכספים והגזברות של המועצה האזורית חולש על ויסות ובקרת הכספים בפעילות המועצה. בראש האגף עומד גזבר המועצה, מאיר שביט, תושב הישוב נורדיה. גזבר המועצה משמש גם כמנהל הארנונה של המועצה האזורית.
אגף הכספים אחראי על הכנת ובקרת תקציב המועצה.
תקציב המועצה מורכב משני חלקים עיקריים:

  1. התקציב הרגיל של המועצה האזורית.
  2. התקציב הבלתי רגיל של המועצה האזורית. 
  •  במסגרת התקציב הרגיל של המועצה מתבצעת בעיקר המדיניות השוטפת של מליאה והנהלת המועצה והיא נוגעת לכל תחומי הפעולות של מחלקות המועצה בחיי היום יום במהלך שנת העבודה. מקורות ההכנסה לפעילות השוטפת הינם דמי גבייה עצמית של מיסי ארנונה, אגרות ותקבולים בגין פעולות מתושבים, תקבולים ממשרדי הממשלה השונים, כהשתתפות בפעולות אותן מבצעת הרשות, כזרוע של אותם משרדי ממשלה.
  • במסגרת התקציב הבלתי רגיל מתבצעות כל פעולות ההשקעה של המועצה במוסדות ציבור ובתשתיות. מקורות ההכנסה של התקציב הבלתי רגיל הן:
    • קרנות הפיתוח שנובעות בעיקרן מהיטלי השבחה ופיתוח, שהוטלו ע"י המועצה בתחומי שיפוטה.
    • כספים יעודיים המוקצים ע"י מוסדות המדינה ואחרים המיועדים לביצוע השקעות מיועדות בתחומי המועצה.

 

דוחות כספיים >>

תבחינים לועדת תמיכות לשנת 2011 לחץ כאן להורדה

לצפייה בדוח הרבעוני לשנת 2015 של המועצה האזורית לב השרון לחצו כאן >>

 

מאיר שביט
גזבר המועצה
09-7960215
057-7616605
שרה בן אור
הנהלת חשבונות
09-7960254
אריאלה מלאכי
מנהלת רכש
09-7960218
ענבר לידני
רכזת ספקים
09-7960217