מאגר יועצים ומומחים

טבלת זוכים - מאגר יועצים

טבלת זוכים - מתכנני ערים

החלטת תוספות של המתכננים

שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: קול קורא מס' 2/2020 - מינוי חברי ועדת ערר לענייני ארנונה כללית קטגוריה: קול קורא סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 17/09/2020 תאריך סגירת המכרז: 13/10/2020
שם המכרז: דרוש/ה: עובד/ת סוציאלי/ת מרכז/ת היחידה למניעת התעללות בזקנים ועו"ס מרחבי לעבודה עם משפחות ביישובי המועצה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: דרושים תאריך פתיחת המכרז: 25/08/2020 תאריך סגירת המכרז: 06/09/2020
שם המכרז: דרוש/ה רכז פרויקטים במחלקת הנדסה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: פנימי / פומבי תאריך פתיחת המכרז: 25/08/2020 תאריך סגירת המכרז: 06/09/2020
שם המכרז: דרוש/ה מנהל/ת יחידת פיקוח, רשות החנייה, רישוי עסקים ומוקד המועצה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 18/08/2020 תאריך סגירת המכרז: 31/08/2020
שם המכרז: דרוש/ה בן/בת שרות לאומי לבית ספר לחינוך מיוחד "שירת הלב" לילדים עם לקויות תקשורת קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: דרושים תאריך פתיחת המכרז: 18/08/2020 תאריך סגירת המכרז: 01/10/2020
שם המכרז: דרוש/ה מנהל/ת יחידת פיקוח, רשות החנייה, רישוי עסקים ומוקד המועצה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: דרושים תאריך פתיחת המכרז: 15/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 19/07/2020
שם המכרז: עובד/ת סוציאלי/ת מרכז/ת היחידה למניעת התעללות בזקנים ועו"ס מרחבי לעבודה עם משפחות ביישובי המועצה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: דרושים תאריך פתיחת המכרז: 01/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 16/07/2020
שם המכרז: למחלקה לשירותי רווחה וקהילה דרוש/ה מקדם/ת תעסוקה, למרחב קידום תעסוקת צעירים קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: דרושים תאריך פתיחת המכרז: 01/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 16/07/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 6/2020 למתן שירותי טיאוט רחובות בשטח השיפוט של המועצה האזורית לב השרון קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 30/07/2020
שם המכרז: למחלקה לשירותי רווחה וקהילה דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת לתחום מוגבלויות ועו"ס מרחבי לעבודה עם משפחות ביישובי המועצה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: דרושים תאריך פתיחת המכרז: 01/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 16/07/2020
שם המכרז: מכרז פנימי / פומבי - דרוש/ ה מנהל/ת המחלקה לאיכות החיים הסביבה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 13/07/2020
שם המכרז: קול קורא - מינוי חברי ועדת ערר לענייני ארנונה כללית קטגוריה: קול קורא סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 04/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 15/07/2020
שם המכרז: דרושים מורים / גננות / סייעות / סטודנטים / מדריכים בתחום החינוך קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: דרושים תאריך פתיחת המכרז: 03/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 14/07/2020
שם המכרז: מכרז פנימי/פומבי דרוש/ה רכז פרויקטים במחלקת הנדסה קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 17/05/2020 תאריך סגירת המכרז: 27/05/2020
שם המכרז: מכרז פנימי/פומבי דרוש/ה סדרן הסעות ונהג אוטובוס קטגוריה: כוח אדם סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 17/05/2020 תאריך סגירת המכרז: 27/05/2020
שם המכרז: מכרז 3/2020 למתן שירותי ניהול מחלקת גביה, חיובים, אכיפה ושרות לקוחות קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 15/03/2020 תאריך סגירת המכרז: 31/05/2020
שם המכרז: דרוש/ ה מנהל/ת יחידת פיקוח, רשות החנייה, רישוי עסקים ומוקד המועצה קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 04/03/2020 תאריך סגירת המכרז: 09/03/2020
שם המכרז: הליך פומבי מס' 2/2020 הזמנה להציע הצעות לשירותי תובע עירוני חיצוני קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 17/02/2020 תאריך סגירת המכרז: 10/03/2020
שם המכרז: מכרז פומבי 4/20 לאספקת מתקני כושר - מסמך הבהרות 1 קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 12/02/2020 תאריך סגירת המכרז: 26/02/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 2020/1 לתכנון, אספקה, התקנה ואחזקת מערכות סולאריות לייצור חשמל על מבני ציבור קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 12/02/2020 תאריך סגירת המכרז: 05/03/2020
שם המכרז: מכרז פומבי 4/20 לאספקת מתקני כושר קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 12/02/2020 תאריך סגירת המכרז: 26/02/2020
שם המכרז: מכרז פומבי 4/20 לאספקת מתקני כושר - מסמך הבהרות 2 קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 12/02/2020 תאריך סגירת המכרז: 26/02/2020
שם המכרז: מסמך הבהרות מס' 1 מכרז 1/2020 מערכות סולאריות קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 12/02/2020 תאריך סגירת המכרז: 05/03/2020
שם המכרז: הודעה על פתיחת המאגר - יועצים בתחום יועץ משפטי - הכנסות מתשלומי חובה קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 02/02/2020 תאריך סגירת המכרז: 20/02/2020
שם המכרז: דרוש/ה פקח/ית כוללני קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 27/01/2020 תאריך סגירת המכרז: 10/02/2020
שם המכרז: דרוש/ה מנהל/ת המחלקה לאיכות החיים והסביבה קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 27/01/2020 תאריך סגירת המכרז: 10/02/2020
שם המכרז: דרוש/ ה מנהל/ת יחידת רישוי עסקים, מוקד המועצה, פיקוח ורשות החנייה קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 27/01/2020 תאריך סגירת המכרז: 10/02/2020
שם המכרז: מכרז פומבי 2/19- עיקור וסירוס חתולים אשכול השרון קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 23/12/2019 תאריך סגירת המכרז: 01/01/2020
שם המכרז: דרוש/ה מחנכ/ת קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 26/11/2019 תאריך סגירת המכרז: 26/12/2019
שם המכרז: מכרז פומבי 12/2019 למתן שירותי לכידת בעלי חיים בתחום המועצה האזורית לב השרון, הובלתם והחזקתם במכלאה קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 16/11/2019 תאריך סגירת המכרז: 26/12/2019
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 9/2019: אספקת מכונת טיאוט ולאספקת שירותי טיאוט מדרכות וכבישים קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 07/11/2019 תאריך סגירת המכרז: 15/12/2019
שם המכרז: דרוש/ה רכז/ת יחידת פיקוח, מוניציפאלי ורישוי עסקים קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/11/2019 תאריך סגירת המכרז: 17/11/2019
שם המכרז: דרוש/ה קצין/ ה בטיחות בתעבורה קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 04/11/2019 תאריך סגירת המכרז: 17/11/2019
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 10/19: ייצור, אספקה, הובלה, הצבה והתקנת מבנים יבילים עבור מוסדות חינוך במועצה קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 04/11/2019 תאריך סגירת המכרז: 21/11/2019
שם המכרז: ועדת השלושה- מכרז 25/2019 : ליסינג תפעולי לכלי רכב קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 29/10/2019 תאריך סגירת המכרז: 29/11/2019
שם המכרז: ועדת השלושה - מתן שירותי היסעים ושירותי הסעות של תלמידים קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 29/10/2019 תאריך סגירת המכרז: 29/11/2019
שם המכרז: מזכיר/ת המחלקה לחינוך קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 03/10/2019 תאריך סגירת המכרז: 07/10/2019
שם המכרז: דרושים/ות נהגים/ות אוטובוס קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 03/10/2019 תאריך סגירת המכרז: 03/11/2019
שם המכרז: דרוש/ה מנהל/ת מדור חוגים והעשרה קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 16/09/2019 תאריך סגירת המכרז: 16/10/2019
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 9/19 למיקור חוץ של שרותי הנהלת חשבונות קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 11/08/2019 תאריך סגירת המכרז: 29/08/2019
שם המכרז: דרוש/ה מנהל/ת מעון יום לילדים ארבעה חודשים שנה עד שלוש קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 04/08/2019 תאריך סגירת המכרז: 30/09/2019
שם המכרז: דרושים/ות מטפלים/ות קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 04/08/2019 תאריך סגירת המכרז: 30/09/2019
שם המכרז: דרושים/ות סייעים/ות לצהרונים בגני ילדים קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 30/07/2019 תאריך סגירת המכרז: 30/09/2019
שם המכרז: קול קורא מס' 8/2019: להפעלת חוגי אומנויות לחימה באולם ספורט בבית הספר "לב הפרדס" קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 25/07/2019 תאריך סגירת המכרז: 08/08/2019
שם המכרז: דרושים/ות סייעות אישיות / רפואיות לתלמידים בבתי הספר קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 17/07/2019 תאריך סגירת המכרז: 31/08/2019
שם המכרז: מכרז לתפקיד רכז/ת אדמיניסטרציה קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 14/07/2019 תאריך סגירת המכרז: 24/07/2019
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 7/2019 : הזמנה לקבלת הצעות למערכת מידע ממוחשבת לניהול שכר, נוכחות ומשאבי אנוש קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 10/07/2019 תאריך סגירת המכרז: 15/08/2019
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 5/2019: הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות אחזקת מוסדות חינוך (עבודות "בדק בית") קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 18/06/2019 תאריך סגירת המכרז: 07/07/2019
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 2019\6: למתן שירותי ייעוץ וליווי תכנון והקמת מערכות סולאריות (פוטו-וולטאיות) קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 18/06/2019 תאריך סגירת המכרז: 10/07/2019
שם המכרז: דרוש/ה מנהל/ת יחידת הטיפול בפרט קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 26/05/2019 תאריך סגירת המכרז: 05/06/2019
שם המכרז: דרוש/ה פסיכולוגיים לשרות הפסיכולוגי החינוכי " לב השרון " קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 15/05/2019 תאריך סגירת המכרז: 15/07/2019
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 4/19 מערכת ממוחשבת לרישום וניהול חינוך בלתי פורמלי מבוססת אפליקציה קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 14/05/2019 תאריך סגירת המכרז: 06/06/2019
שם המכרז: דרוש/ה מנהל/ת מחלקת תחבורה קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/05/2019 תאריך סגירת המכרז: 31/05/2019
שם המכרז: דרושות/ים מנהלי קייטנות/אשכולות גנים קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/05/2019 תאריך סגירת המכרז: 30/05/2019
שם המכרז: דרוש/ה מנהל/ת מחלקת תחבורה קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 18/04/2019 תאריך סגירת המכרז: 30/04/2019
שם המכרז: דרושים/ות נהגים/ות אוטובוס קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 28/03/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/04/2019
שם המכרז: דרוש/ה קצין/ ה בטיחות בתעבורה קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 28/03/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/04/2019
שם המכרז: מכרז מס' 1/2019: מכרז פומבי לביצוע עבודות מדידה ביישוב ינוב קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 03/03/2019 תאריך סגירת המכרז: 01/04/2019
שם המכרז: קול קורא 2019/ 3: לקבלת הצעות שירותי הסדר חניה סלולארית קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 03/03/2019 תאריך סגירת המכרז: 18/03/2019
שם המכרז: מכרז זוטא מס' 2/2019: מתן שירותי ייעוץ וליווי תכנון והקמת מערכות סולאריות (פוטו-וולטאיות) קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 27/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 26/03/2019
שם המכרז: דרוש/ה פקח/ית חנייה קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 28/02/2019
שם המכרז: דרושים מורים / סייעות / סטודנטים / מדריכים בתחום החינוך קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 19/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/04/2019
שם המכרז: דרושים/ות סייעים/ות קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 16/01/2019 תאריך סגירת המכרז: 16/02/2019
שם המכרז: דרוש/ה מנהל/ת יחידת נוער קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 31/12/2018 תאריך סגירת המכרז: 07/01/2019
שם המכרז: דרוש/ה מנהל\ת ספריה אזורית קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 12/12/2018 תאריך סגירת המכרז: 05/01/2019
שם המכרז: לבי"ס לחינוך מיוחד "העוגן לב השרון" דרושות סייעות: קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 02/12/2018 תאריך סגירת המכרז: 02/02/2019
שם המכרז: למחלקה לנוער וחינוך משלים מנהל/ת מעון יום לילדים נוג"ה (במושב נורדיה) קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 29/11/2018 תאריך סגירת המכרז: 29/12/2018
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 09/2018: רישיון שימוש, תחזוקה ותמיכה במערכות מידע גביה ופיננסיות ממוחשבות קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 13/11/2018 תאריך סגירת המכרז: 27/11/2018
שם המכרז: דרושים מורים/ סייעות/ סטודנטים/ מדריכים קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 11/11/2018 תאריך סגירת המכרז: 01/12/2018
שם המכרז: דרושים רכזים למרכזי למידה קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 07/11/2018 תאריך סגירת המכרז: 07/01/2019
שם המכרז: דרושים סטודנטים לפרויקט חונכות ארצי (פר"ח) קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 06/11/2018 תאריך סגירת המכרז: 06/01/2019
שם המכרז: דרושים/ות סייעים/ות קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 29/10/2018 תאריך סגירת המכרז: 29/11/2018
שם המכרז: וועדת השלושה - ליסינג תפעולי לכלי רכב קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 11/10/2018 תאריך סגירת המכרז: 19/10/2018
שם המכרז: לבית הספר שירת הלב דרושים/ דרושות סייעים/ סייעות קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 17/09/2018 תאריך סגירת המכרז: 17/10/2018
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 8/2018: ביצוע עבודות ריבוד וסלילת כבישים ותיקון מדרכות קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 13/09/2018 תאריך סגירת המכרז: 03/10/2018
שם המכרז: הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות ריבוד וסלילת כבישים ותיקון מדרכות קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 09/08/2018 תאריך סגירת המכרז: 21/08/2018
שם המכרז: חומר טכני למכרז הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות ריבוד וסלילת כבישים ותיקון מדרכות קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 09/08/2018 תאריך סגירת המכרז: 21/08/2018
שם המכרז: דרושים מורים פרטיים/סטודנטים להוראת מתמטיקה לגילאי חטיבה ותיכון קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 07/08/2018 תאריך סגירת המכרז: 07/09/2018
שם המכרז: דרושות מתנדבות בפרויקט משותף עם עמותת "רוח נשית" קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/08/2018 תאריך סגירת המכרז: 01/09/2018
שם המכרז: הגשת מועמדות לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות למועצה אזורית לב השרון קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 29/07/2018 תאריך סגירת המכרז: 09/08/2018
שם המכרז: דרושים מנהלי מרכז למידה קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 12/07/2018 תאריך סגירת המכרז: 31/07/2018
שם המכרז: דרושים סייעים / סייעות לבית ספר לחינוך מיוחד "שירת הלב" קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 08/07/2018 תאריך סגירת המכרז: 08/09/2018
שם המכרז: דרוש/ה מנהל/ת יחידת נוער קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/07/2018 תאריך סגירת המכרז: 12/07/2018
שם המכרז: דרוש/ה רכז/ת תנועות נוער רשותי קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/07/2018 תאריך סגירת המכרז: 12/07/2018
שם המכרז: דרוש/ה מזכיר/ת המחלקה לנוער וחינוך משלים קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/07/2018 תאריך סגירת המכרז: 12/07/2018
שם המכרז: דרוש/ה מחנך/מחנכת עם הכשרה במתמטיקה / שפה קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/07/2018 תאריך סגירת המכרז: 31/08/2018
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 4/2018 לביטוחי המועצה קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 28/06/2018 תאריך סגירת המכרז: 17/07/2018
שם המכרז: מכרז פנימי/חיצוני דרוש/ה מנהל\ת ספריה אזורית קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 26/06/2018 תאריך סגירת המכרז: 05/07/2018
שם המכרז: דרושים מנהלי אשכולות גנים לקייטנות במ.א לב השרון קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 25/06/2018 תאריך סגירת המכרז: 07/07/2018
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 6/2018 הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות אחזקת מוסדות חינוך (עבודות "בדק בית") קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 25/06/2018 תאריך סגירת המכרז: 03/07/2018
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 3/2018 הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות להקמת מועדון נוער במושב צור משה קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 25/06/2018 תאריך סגירת המכרז: 10/07/2018
שם המכרז: ועדת שלושה – אספקת ארוחות קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 17/06/2018 תאריך סגירת המכרז: 17/08/2018
שם המכרז: הליך פומבי מס' 2018/5 הזמנה להירשם במאגר ספקים וקבלנים קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 13/06/2018 תאריך סגירת המכרז: 04/06/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 2018/2 למתן שירותי ניקיון מוסדות חינוך ומבני ציבור קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 13/06/2018 תאריך סגירת המכרז: 03/07/2018
שם המכרז: למחלקה לחינוך דרוש/ה מנהל/ת יחידת הטיפול בפרט קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 10/06/2018 תאריך סגירת המכרז: 21/06/2018
שם המכרז: הזמנה להירשם במאגר יועצים ומומחים יוני 2018 קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 30/05/2018 תאריך סגירת המכרז: 28/05/2019
שם המכרז: לבית ספר יסודי ממלכתי דרוש/ה מנהל/ת חטיבה צעירה קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 15/05/2018 תאריך סגירת המכרז: 01/07/2018
שם המכרז: החלטה על התקשורת לשירותי ניהול ופיקוח: מכרז מס': מש/33/2017 קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 30/04/2018 תאריך סגירת המכרז: 29/06/2018
שם המכרז: למועצה אזורית לב השרון דרוש רב יישובי קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 26/04/2018 תאריך סגירת המכרז: 10/05/2018
שם המכרז: דרושים סייעים / סייעות לבית ספר לחינוך מיוחד "שירת הלב" קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 24/04/2018 תאריך סגירת המכרז: 31/05/2018
שם המכרז: דרושים מורים פרטיים/סטודנטים להוראת מתמטיקה לגילאי חטיבה ותיכון קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 15/03/2018 תאריך סגירת המכרז: 12/06/2019
שם המכרז: שירותי אבטחה וסיור מוסדות חינוך קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 12/03/2018 תאריך סגירת המכרז: 22/03/2018
שם המכרז: דרושים מורות / מורים קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/02/2018 תאריך סגירת המכרז: 20/03/2018
שם המכרז: החלטה על התקשורת לשירותי ניהול ופיקוח מכרז: הס/ 17/201 מס': 408108 קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 11/02/2018 תאריך סגירת המכרז: 11/03/2018
שם המכרז: מכרז מס' לת/21/2017 ליסינג תפעולי לכלי רכב קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 11/02/2018 תאריך סגירת המכרז: 28/03/2018
שם המכרז: דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת לטיפול בנוער בסיכון (להב"ה) ומרחבי לעבודה עם משפחות ביישובי המועצה קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 08/02/2018 תאריך סגירת המכרז: 25/02/2018
שם המכרז: דרוש/ה נהג/ת אוטובוס קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 08/02/2018 תאריך סגירת המכרז: 19/02/2018
שם המכרז: דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי, לעבודה עם משפחות ביישובי המועצה קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 08/02/2018 תאריך סגירת המכרז: 25/02/2018
שם המכרז: דרושים מורים בעלי ניסיון בהוראת מתמטיקה ואנגלית לגילאי יסודי, חטיבה ותיכון קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 24/01/2018 תאריך סגירת המכרז: 24/03/2018
שם המכרז: דרוש/ה פקח/ית חנייה קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 21/01/2018 תאריך סגירת המכרז: 26/01/2018
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 1/2018 פרויקט מחשוב ייעודי קרקע קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 21/01/2018 תאריך סגירת המכרז: 20/02/2018
שם המכרז: דרוש/ה מלווה בהסעה לתלמידים משער אפרים לקיבוץ גבעת חיים מדי יום קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 15/01/2018 תאריך סגירת המכרז: 15/02/2018
שם המכרז: דרוש/ה גננ/ת ממלא/ת מקום בחטיבה צעירה קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 08/01/2018 תאריך סגירת המכרז: 08/02/2018
שם המכרז: קול קורא - מתן שירותי ייעוץ וסיוע לקהילה (בהתנדבות) קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 27/12/2017 תאריך סגירת המכרז: 11/01/2018
שם המכרז: דרוש/ה ספרן/ית לעבודה בשני בתי ספר קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 12/12/2017 תאריך סגירת המכרז: 12/01/2018
שם המכרז: מכרז למתן שירותי ארכיב עבור הועדה לתכנון ובניה לב השרון מכרז פומבי מס' 2017/1 קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 11/12/2017 תאריך סגירת המכרז: 16/01/2018
שם המכרז: דרושים מורים בעלי ניסיון בהוראת מתמטיקה ואנגלית לגילאי יסודי, חטיבה ותיכון. קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/12/2017 תאריך סגירת המכרז: 05/02/2018
שם המכרז: דרוש/ה סייע/ת לעבודה עם תלמידים בעלי לקויות תקשורת. קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 30/11/2017 תאריך סגירת המכרז: 30/01/2018
שם המכרז: דרוש מלווה להסעות קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 02/11/2017 תאריך סגירת המכרז: 03/12/2017
שם המכרז: דרוש/ה קצין/ת ביקור סדיר קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 12/09/2017 תאריך סגירת המכרז: 19/09/2017
שם המכרז: דרוש/ה מנהל/ת מעון יום לילדים נוג"ה (במושב נורדיה) קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 25/07/2017 תאריך סגירת המכרז: 03/08/2017
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 9/2017 לביצוע עבודות אחזקת מוסדות חינוך (עבודות "בדק בית") קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 20/06/2017 תאריך סגירת המכרז: 29/06/2017
שם המכרז: דרוש/ה מלווה להסעת חינוך מיוחד קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 04/06/2017 תאריך סגירת המכרז: 04/07/2017
שם המכרז: דרושים מטפלים למעון חדש בנוג"ה (נורדיה גנות הדר) ולמעון יעף קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 18/05/2017 תאריך סגירת המכרז: 31/08/2017
שם המכרז: דרושים/ות סייעים/ות לצהרונים בגני ילדים קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 18/05/2017 תאריך סגירת המכרז: 31/08/2017
שם המכרז: דרוש/ה עו"ס/ית מלווה צעירים במסגרת תוכנית יתד קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 15/05/2017 תאריך סגירת המכרז: 25/05/2017
שם המכרז: דרוש/ה רכז/ת הדרכות לחברה שפ"ע קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 14/05/2017 תאריך סגירת המכרז: 14/06/2017
שם המכרז: דרוש/ה מנהל/ת לבית ספר יסודי ממלכתי "הדר השרון" קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 11/05/2017 תאריך סגירת המכרז: 11/06/2017
שם המכרז: דרוש/ה רכז/ת מרכז למידה במושבים נורדיה – גנות הדר קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 11/05/2017 תאריך סגירת המכרז: 11/06/2017
שם המכרז: מכרז מס' 5/2017 לביצוע עבודות התקנת מערכות מיזוג אויר באולם ספורט דרור קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 30/04/2017 תאריך סגירת המכרז: 18/05/2017
שם המכרז: מכרז מס' 4/2017 ביצוע עבודות הקמת מגרש קט רגל בעין שריד קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 30/04/2017 תאריך סגירת המכרז: 18/05/2017
שם המכרז: דרושים/ות סייעים/ות לצהרונים בגני ילדים קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 26/04/2017 תאריך סגירת המכרז: 26/05/2017
שם המכרז: דרושים/ות מטפלים/ות למעון חדש בנוג"ה ולמעון יעף קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 26/04/2017 תאריך סגירת המכרז: 26/05/2017
שם המכרז: דרושים/ות סייעים/ות לצהרונים בגני ילדים קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 19/03/2017 תאריך סגירת המכרז: 19/04/2017
שם המכרז: דרושים/ות מטפלים/ות קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 19/03/2017 תאריך סגירת המכרז: 19/04/2017
שם המכרז: מכרז מס' 8/2017 למתן שירותי סידור, טיוב, מחשוב וסריקת ארכיב תיקי בניין בוועדה המקומית בלב השרון קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 16/03/2017 תאריך סגירת המכרז: 30/04/2017
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 3/2017 לטיפול בפסולת אריזות למחזור ("כתומים") קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 06/03/2017 תאריך סגירת המכרז: 06/04/2017
שם המכרז: מכרז מס' 6/2017 למתן שירותי תובע עירוני קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 14/02/2017 תאריך סגירת המכרז: 09/03/2017
שם המכרז: מכרז לתפקיד רכז/ת היחידה להתנדבות קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/02/2017 תאריך סגירת המכרז: 14/02/2017
שם המכרז: דרוש/ה קצין/ת ביקור סדיר למחלקת חינוך קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/02/2017 תאריך סגירת המכרז: 14/02/2017
שם המכרז: מכרז לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 26/01/2017 תאריך סגירת המכרז: 07/03/2017
שם המכרז: מכרז מס' 1/2017 למתן שירותי הצבה, תפעול ותחזוקה של מתקני שלטי חוצות ופרסום על גביהם קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 23/01/2017 תאריך סגירת המכרז: 23/02/2017
שם המכרז: דרושים/ות סייעים/ות לצהרונים בגני ילדים קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 12/01/2017 תאריך סגירת המכרז: 26/02/2017
שם המכרז: דרושים/ות סייעים/ות קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 27/12/2016 תאריך סגירת המכרז: 27/01/2017
שם המכרז: דרוש/ה רכז/ת היחידה להתנדבות קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 12/12/2016 תאריך סגירת המכרז: 01/01/2017
שם המכרז: למחלקה לשירותי רווחה וקהילה דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 12/12/2016 תאריך סגירת המכרז: 01/01/2017
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 2016/6 - מתן שירותים בתחום הסדרת החניה קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 12/12/2016 תאריך סגירת המכרז: 30/01/2017
שם המכרז: דרוש/ה קצין ביקור סדיר קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/11/2016 תאריך סגירת המכרז: 14/11/2016
שם המכרז: דרוש/ה מורה לדוברי אנגלית לבית ספר יסודי " בין ההדרים " במושב חירות קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 06/10/2016 תאריך סגירת המכרז: 31/12/2016
שם המכרז: דרושים מורים / סטודנטים / מתרגלים קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 16/08/2016 תאריך סגירת המכרז: 31/08/2016
שם המכרז: דרושים/ות סייעות לצהרונים קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 11/08/2016 תאריך סגירת המכרז: 11/09/2016
שם המכרז: דרושים/ות מטפלות קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 11/08/2016 תאריך סגירת המכרז: 11/09/2016
שם המכרז: מכרז מס' 1/16 - הזמנה להציע הצעות להפעלה וניהול קפיטריה בקריית החינוך דרור קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 08/08/2016 תאריך סגירת המכרז: 15/08/2016
שם המכרז: מנהל השירות הפסיכולוגי החינוכי קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 25/07/2016 תאריך סגירת המכרז: 04/08/2016
שם המכרז: לשנה"ל תשע"ז דרושים למרכזי הלמידה של המועצה מורים למקצועות מתמטיקה, אנגלית ולשון כולל הכנה לבגרות קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 12/07/2016 תאריך סגירת המכרז: 31/08/2016
שם המכרז: מזכיר/ה למחלקת הנדסה והוועדה המקומית לתכנון ובניה קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 03/07/2016 תאריך סגירת המכרז: 07/07/2016
שם המכרז: דרוש/ה מפקח/ת תכנון ובנייה קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 03/07/2016 תאריך סגירת המכרז: 11/07/2016
שם המכרז: הליך פומבי מס' 2016/1 למתן שירותי שמאות מקרקעין - הזמנה להציע הצעות למתן שירותי שמאות מקרקעין קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 21/06/2016 תאריך סגירת המכרז: 03/07/2016
שם המכרז: תשובות לשאלות הבהרה - מסמך הבהרות מס' 1 (הליך פומבי 01/2016) קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 21/06/2016 תאריך סגירת המכרז: 23/06/2016
שם המכרז: מכרז לביצוע עבודות אחזקת מוסדות חינוך (עבודות "בדק בית")- אומדן מחירים קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 19/06/2016 תאריך סגירת המכרז: 23/06/2016
שם המכרז: מסמך הבהרות למכרז לביצוע עבודות שיפוץ מבני כיתות בבית ספר בכר רוסו מכרז פומבי מס' 2016/ 03 קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 19/06/2016 תאריך סגירת המכרז: 23/06/2016
שם המכרז: מכרז לביצוע עבודות שיפוץ מבני כיתות בבית ספר בכר רוסו מכרז פומבי מס' 2016/ 03 קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 16/06/2016 תאריך סגירת המכרז: 23/06/2016
שם המכרז: מכרז לביצוע עבודות אחזקת מוסדות חינוך (עבודות "בדק בית") קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 16/06/2016 תאריך סגירת המכרז: 23/06/2016
שם המכרז: הליך פומבי מס' 2016/1 למתן שירותי שמאות מקרקעין קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 16/06/2016 תאריך סגירת המכרז: 03/07/2016
שם המכרז: דרוש מלווה להסעת תלמידים מהחינוך המיוחד מדי בוקר ממושב ינוב לתל אביב. קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 07/06/2016 תאריך סגירת המכרז: 31/07/2016
שם המכרז: דרושים/ות סייעות/ים לתלמידים בחינוך המשולב קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 23/05/2016 תאריך סגירת המכרז: 23/06/2016
שם המכרז: דרוש/ה מזכיר/ת המחלקה לנוער וחינוך משלים קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 10/05/2016 תאריך סגירת המכרז: 31/05/2016
שם המכרז: דרוש/ה מלווה להסעת תלמידי חינוך מיוחד ממושב ינוב לראש העין קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 03/04/2016 תאריך סגירת המכרז: 30/06/2016
שם המכרז: דרושים / דרושות מורים / מורות קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 14/03/2016 תאריך סגירת המכרז: 14/04/2016
שם המכרז: מנהל\ת יחידת תרבות, צעירים וקשרי קהילה קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 28/02/2016 תאריך סגירת המכרז: 15/03/2016
שם המכרז: מנהל\ת יחידת תרבות, צעירים וקשרי קהילה קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 24/02/2016 תאריך סגירת המכרז: 15/03/2016
שם המכרז: דרוש מנהל/ת התנדבות רשותי קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 09/11/2015 תאריך סגירת המכרז: 22/11/2015
שם המכרז: דרוש/ה מנהל/ת - השירות הפסיכולוגי החינוכי קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 27/10/2015 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2015
שם המכרז: למחלקה לחינוך דרושים סייעים / סייעות לליווי תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 07/09/2015 תאריך סגירת המכרז: 30/09/2015
שם המכרז: דרושים חונכים לבר מצווה הכולל לימוד הקריאה בתורה והעברת תכנים ברוח המורשת קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 02/09/2015 תאריך סגירת המכרז: 31/12/2015
שם המכרז: מחלקת חינוך- לבית ספר הדר השרון דרוש/ה אב/אם בית / איש/אשת תחזוקה בבית הספר קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/09/2015 תאריך סגירת המכרז: 15/09/2015
שם המכרז: דרושים/ות סטודנטים//יות בעלי קטנוע לביצוע סקר שלטים בכל ישובי המועצה קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 27/07/2015 תאריך סגירת המכרז: 27/08/2015
שם המכרז: דרוש/ה מנהל/ת מעון יום ורכזת מעונות היום של המועצה קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 15/07/2015 תאריך סגירת המכרז: 20/07/2015
שם המכרז: למחלקה לשירותי רווחה וקהילה דרוש/ה עובד/ת מנהל וזכאות קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 13/07/2015 תאריך סגירת המכרז: 30/07/2015
שם המכרז: למחלקה לשירותי רווחה וקהילה דרוש/ה עובד/ת מנהל וזכאות קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 13/07/2015 תאריך סגירת המכרז: 08/11/2015
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 02/2015 לשיפוץ ותוספת בניה מועדון הנוער במושב עין ורד שבמועצה האזורית לב השרון קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 09/07/2015 תאריך סגירת המכרז: 15/07/2015
שם המכרז: דרושים מורים / מורות לחינוך כיתה קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 09/07/2015 תאריך סגירת המכרז: 08/08/2016
שם המכרז: מנהל/ת מעון יום ורכזת מעונות היום של המועצה קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/07/2015 תאריך סגירת המכרז: 06/07/2015
שם המכרז: דרוש/ה מנהלת ספריה אזורית קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 29/06/2015 תאריך סגירת המכרז: 31/12/2015
שם המכרז: מנהל/ת מעון יום ורכזת מעונות היום של המועצה קטגוריה: סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 29/06/2015 תאריך סגירת המכרז: 07/07/2015
שם המכרז: מדריכות/ים, לעבודה עם ילדים בגילאי בית ספר יסודי. קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 29/06/2015 תאריך סגירת המכרז: 01/09/2015
שם המכרז: קול קורא - הקמת חדרי מחשבים קטגוריה: סוג המכרז: פנימי תאריך פתיחת המכרז: 21/06/2015 תאריך סגירת המכרז: 06/07/2015

חזור למכרזים פעילים