שאלון הגשת מועמדות למשרה

מכרזים פומביים

מכרזים פומביים
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז פומבי מספר 18/2021: למתן שירותי ניקיון מוסדות חינוך ומבני ציבור פומבי 22/07/2021 10/08/2021
מכרז פומבי מספר 17/2021 לביצוע עבודות פיתוח במבנה בית ספר שירת הלב. פומבי 07/07/2021 25/07/2021
מכרז פומבי מס' 14/2021 למתן שירותי שמירה, אבטחה וסיור במוסדות חינוך, מוסדות ציבור ואבטחת אירועים במועצה אזורית לב השרון פומבי 27/06/2021 15/07/2021
מכרז פומבי מס' 15/2021 לביצוע עבודות אחזקת מוסדות חינוך (עבודות "בדק בית") בתחום בינוי , שיפוץ ואחזקה. פומבי 23/06/2021 07/07/2021
הזמנה מס' 12/2021 לקבלת הצעות לתפקיד יועץ משפטי חיצוני למועצה האזורית לב השרון והזמנה מס' 13/2021 לשירותי השאת הכנסות המועצה 14/06/2021 01/08/2021
מכרז 11/2021 למתן שירותי הסעות תלמידים לחינוך הרגיל והמיוחד ולמוסדות המועצה עבור מועצה אזורית לב השרון פומבי 24/05/2021 23/06/2021
מכרז זוטא מס' 2021/ 9: לביצוע עבודות פיתוח במבנה בית ספר שירת הלב 20/04/2021 06/05/2021
מכרז מס' 8/2021: לאספקת מכלי אצירה מסוג פח ביניים כתום עבור מועצה אזורית לב השרון 19/04/2021 06/05/2021
מכרז פומבי מס' 10/2021 למכירת רכב המועצה פומבי 25/03/2021 20/05/2021
מכרז מס' 7/2021: למכירת רכב המועצה 15/03/2021 15/03/2021
מכרז מס' 5/2021: לאספקת מכלי אצירה מסוג פח ביניים כתום 21/02/2021 14/03/2021
מכרז מס' 6/2021: למכירת רכב המועצה האזורית לב השרון 21/02/2021 04/03/2021
הליך פומבי מס' 6/2018: הזמנה להירשם במאגר יועצים ומומחים – תחום יועץ תקשורת/ יחסי ציבור/ פרסום לרבות כתיבה, עריכה והפקת תוכן פומבי 07/02/2021 25/02/2021
מכרז פומבי מס' 4/2021 לביצוע עבודות פיתוח צומת חרמש פומבי 24/01/2021 07/02/2021
מכרז מס' 1/2021 לביצוע עבודות מדידת נכסי מגורים ועסקים לצרכי ארנונה פומבי 11/01/2021 28/01/2021
מכרז 2/2021: מיפוי תשתיות עירוניות פומבי 11/01/2021 04/02/2021
מכרז 3/2021: סקר עבירות בנייה לפי תיקון 116 לחוק התכנון ובנייה פומבי 11/01/2021 18/02/2021
מכרז מס' 10/2020 - למתן שירותים לטיפול בפסולת למחזור בתחום המועצה פומבי 29/10/2020 19/11/2020
מכרז מס' 9/2020: לביצוע עבודות סלילת כבישים ופיתוח ביישוב ינוב פומבי 11/10/2020 03/11/2020
מכרז פומבי מס' 6/2020 למתן שירותי טיאוט רחובות בשטח השיפוט של המועצה האזורית לב השרון פומבי 01/07/2020 30/07/2020
מכרז 3/2020 למתן שירותי ניהול מחלקת גביה, חיובים, אכיפה ושרות לקוחות פנימי 15/03/2020 31/05/2020
הליך פומבי מס' 2/2020 הזמנה להציע הצעות לשירותי תובע עירוני חיצוני פנימי 17/02/2020 10/03/2020
מכרז פומבי 4/20 לאספקת מתקני כושר - מסמך הבהרות 1 פנימי 12/02/2020 26/02/2020
מכרז פומבי מס' 2020/1 לתכנון, אספקה, התקנה ואחזקת מערכות סולאריות לייצור חשמל על מבני ציבור פנימי 12/02/2020 05/03/2020
מכרז פומבי 4/20 לאספקת מתקני כושר פנימי 12/02/2020 26/02/2020
מכרז פומבי 4/20 לאספקת מתקני כושר - מסמך הבהרות 2 פנימי 12/02/2020 26/02/2020
מסמך הבהרות מס' 1 מכרז 1/2020 מערכות סולאריות פנימי 12/02/2020 05/03/2020
הודעה על פתיחת המאגר - יועצים בתחום יועץ משפטי - הכנסות מתשלומי חובה 02/02/2020 20/02/2020
טבלת זוכים מאגר ספקים פנימי 19/01/2020 19/01/2021
טבלת זוכים מאגר יועצים ומומחים פנימי 19/01/2020 19/01/2021
הכנת תכנית עבודה שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות פנימי 06/01/2020 31/10/2020
מכרז פומבי 2/19- עיקור וסירוס חתולים אשכול השרון 23/12/2019 01/01/2020
מכרז פומבי 12/2019 למתן שירותי לכידת בעלי חיים בתחום המועצה האזורית לב השרון, הובלתם והחזקתם במכלאה פנימי 16/11/2019 26/12/2019
מכרז פומבי מס' 9/2019: אספקת מכונת טיאוט ולאספקת שירותי טיאוט מדרכות וכבישים 07/11/2019 15/12/2019
מכרז פומבי מס' 10/19: ייצור, אספקה, הובלה, הצבה והתקנת מבנים יבילים עבור מוסדות חינוך במועצה 04/11/2019 21/11/2019
ועדת השלושה- מכרז 25/2019 : ליסינג תפעולי לכלי רכב 29/10/2019 29/11/2019
ועדת השלושה - מתן שירותי היסעים ושירותי הסעות של תלמידים 29/10/2019 29/11/2019
מזכיר/ת המחלקה לחינוך פומבי 03/10/2019 07/10/2019
מכרז פומבי מס' 9/19 למיקור חוץ של שרותי הנהלת חשבונות 11/08/2019 29/08/2019
קול קורא מס' 8/2019: להפעלת חוגי אומנויות לחימה באולם ספורט בבית הספר "לב הפרדס" פנימי 25/07/2019 08/08/2019
מכרז לתפקיד רכז/ת אדמיניסטרציה 14/07/2019 24/07/2019
מכרז פומבי מס' 7/2019 : הזמנה לקבלת הצעות למערכת מידע ממוחשבת לניהול שכר, נוכחות ומשאבי אנוש 10/07/2019 15/08/2019
מכרז פומבי מס' 5/2019: הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות אחזקת מוסדות חינוך (עבודות "בדק בית") פנימי 18/06/2019 07/07/2019
מכרז פומבי מס' 2019\6: למתן שירותי ייעוץ וליווי תכנון והקמת מערכות סולאריות (פוטו-וולטאיות) פנימי 18/06/2019 10/07/2019
מכרז פומבי מס' 4/19 מערכת ממוחשבת לרישום וניהול חינוך בלתי פורמלי מבוססת אפליקציה 14/05/2019 06/06/2019
מכרז מס' 1/2019: מכרז פומבי לביצוע עבודות מדידה ביישוב ינוב 03/03/2019 01/04/2019
קול קורא 2019/ 3: לקבלת הצעות שירותי הסדר חניה סלולארית 03/03/2019 18/03/2019
מכרז זוטא מס' 2/2019: מתן שירותי ייעוץ וליווי תכנון והקמת מערכות סולאריות (פוטו-וולטאיות) 27/02/2019 26/03/2019
למחלקה לנוער וחינוך משלים מנהל/ת מעון יום לילדים נוג"ה (במושב נורדיה) פומבי 29/11/2018 29/12/2018
מכרז פומבי מס' 09/2018: רישיון שימוש, תחזוקה ותמיכה במערכות מידע גביה ופיננסיות ממוחשבות 13/11/2018 27/11/2018
וועדת השלושה - ליסינג תפעולי לכלי רכב 11/10/2018 19/10/2018
מכרז פומבי מס' 8/2018: ביצוע עבודות ריבוד וסלילת כבישים ותיקון מדרכות פנימי 13/09/2018 03/10/2018
הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות ריבוד וסלילת כבישים ותיקון מדרכות 09/08/2018 21/08/2018
חומר טכני למכרז הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות ריבוד וסלילת כבישים ותיקון מדרכות 09/08/2018 21/08/2018
הגשת מועמדות לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות למועצה אזורית לב השרון פומבי 29/07/2018 09/08/2018
מכרז פומבי מס' 4/2018 לביטוחי המועצה פנימי 28/06/2018 17/07/2018
מכרז פומבי מס' 6/2018 הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות אחזקת מוסדות חינוך (עבודות "בדק בית") פנימי 25/06/2018 03/07/2018
מכרז פומבי מס' 3/2018 הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות להקמת מועדון נוער במושב צור משה פנימי 25/06/2018 10/07/2018
ועדת שלושה – אספקת ארוחות 17/06/2018 17/08/2018
הליך פומבי מס' 2018/5 הזמנה להירשם במאגר ספקים וקבלנים פנימי 13/06/2018 04/06/2020
מכרז פומבי מס' 2018/2 למתן שירותי ניקיון מוסדות חינוך ומבני ציבור פנימי 13/06/2018 03/07/2018
הזמנה להירשם במאגר יועצים ומומחים יוני 2018 30/05/2018 28/05/2019
החלטה על התקשורת לשירותי ניהול ופיקוח: מכרז מס': מש/33/2017 30/04/2018 29/06/2018
שירותי אבטחה וסיור מוסדות חינוך 12/03/2018 22/03/2018
החלטה על התקשורת לשירותי ניהול ופיקוח מכרז: הס/ 17/201 מס': 408108 11/02/2018 11/03/2018
מכרז מס' לת/21/2017 ליסינג תפעולי לכלי רכב 11/02/2018 28/03/2018
מכרז פומבי מס' 1/2018 פרויקט מחשוב ייעודי קרקע פנימי 21/01/2018 20/02/2018
קול קורא - מתן שירותי ייעוץ וסיוע לקהילה (בהתנדבות) פנימי 27/12/2017 11/01/2018
מכרז למתן שירותי ארכיב עבור הועדה לתכנון ובניה לב השרון מכרז פומבי מס' 2017/1 פנימי 11/12/2017 16/01/2018
מכרז פומבי מס' 9/2017 לביצוע עבודות אחזקת מוסדות חינוך (עבודות "בדק בית") פנימי 20/06/2017 29/06/2017
מכרז מס' 5/2017 לביצוע עבודות התקנת מערכות מיזוג אויר באולם ספורט דרור פנימי 30/04/2017 18/05/2017
מכרז מס' 4/2017 ביצוע עבודות הקמת מגרש קט רגל בעין שריד פנימי 30/04/2017 18/05/2017
מכרז מס' 8/2017 למתן שירותי סידור, טיוב, מחשוב וסריקת ארכיב תיקי בניין בוועדה המקומית בלב השרון פנימי 16/03/2017 30/04/2017
מכרז פומבי מס' 3/2017 לטיפול בפסולת אריזות למחזור ("כתומים") פנימי 06/03/2017 06/04/2017
מכרז מס' 6/2017 למתן שירותי תובע עירוני פנימי 14/02/2017 09/03/2017
מכרז לתפקיד רכז/ת היחידה להתנדבות פומבי 05/02/2017 14/02/2017
מכרז לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת פנימי 26/01/2017 07/03/2017
מכרז מס' 1/2017 למתן שירותי הצבה, תפעול ותחזוקה של מתקני שלטי חוצות ופרסום על גביהם פנימי 23/01/2017 23/02/2017
מכרז פומבי מס' 2016/6 - מתן שירותים בתחום הסדרת החניה פנימי 12/12/2016 30/01/2017
מכרז מס' 1/16 - הזמנה להציע הצעות להפעלה וניהול קפיטריה בקריית החינוך דרור פנימי 08/08/2016 15/08/2016
מנהל השירות הפסיכולוגי החינוכי פנימי 25/07/2016 04/08/2016
מזכיר/ה למחלקת הנדסה והוועדה המקומית לתכנון ובניה פנימי 03/07/2016 07/07/2016
הליך פומבי מס' 2016/1 למתן שירותי שמאות מקרקעין - הזמנה להציע הצעות למתן שירותי שמאות מקרקעין פנימי 21/06/2016 03/07/2016
תשובות לשאלות הבהרה - מסמך הבהרות מס' 1 (הליך פומבי 01/2016) פנימי 21/06/2016 23/06/2016
מכרז לביצוע עבודות אחזקת מוסדות חינוך (עבודות "בדק בית")- אומדן מחירים פנימי 19/06/2016 23/06/2016
מסמך הבהרות למכרז לביצוע עבודות שיפוץ מבני כיתות בבית ספר בכר רוסו מכרז פומבי מס' 2016/ 03 פנימי 19/06/2016 23/06/2016
מכרז לביצוע עבודות שיפוץ מבני כיתות בבית ספר בכר רוסו מכרז פומבי מס' 2016/ 03 פנימי 16/06/2016 23/06/2016
מכרז לביצוע עבודות אחזקת מוסדות חינוך (עבודות "בדק בית") פנימי 16/06/2016 23/06/2016
הליך פומבי מס' 2016/1 למתן שירותי שמאות מקרקעין פנימי 16/06/2016 03/07/2016
מנהל\ת יחידת תרבות, צעירים וקשרי קהילה פנימי 28/02/2016 15/03/2016
מנהל\ת יחידת תרבות, צעירים וקשרי קהילה פומבי 24/02/2016 15/03/2016
מכרז פומבי מס' 02/2015 לשיפוץ ותוספת בניה מועדון הנוער במושב עין ורד שבמועצה האזורית לב השרון פנימי 09/07/2015 15/07/2015
מנהל/ת מעון יום ורכזת מעונות היום של המועצה פומבי 01/07/2015 06/07/2015
מנהל/ת מעון יום ורכזת מעונות היום של המועצה 29/06/2015 07/07/2015
מדריכות/ים, לעבודה עם ילדים בגילאי בית ספר יסודי. פומבי 29/06/2015 01/09/2015
קול קורא - הקמת חדרי מחשבים פנימי 21/06/2015 06/07/2015

חזור למכרזים פעילים