פרסומת

דלג לתוכן העמוד
אני מעוניין
על

הזמנה מס' 12/2021 לקבלת הצעות לתפקיד יועץ משפטי חיצוני למועצה האזורית לב השרון והזמנה מס' 13/2021 לשירותי השאת הכנסות המועצה

דחיית מועד הגשת הצעות מכרזים - עד ה 25/07/2021 בשעה 12:00

דחיית מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה - עד ה 7.7.21

הודעות הבהרות ותשובות לשאלות

הודעת הבהרה מס' 2

הודעת הבהרה מס' 3

הודעה:
מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום א' 1/8/2021 בשעה 12:00.

הודעה על ביטול מועד ההגשה של מכרז - על מועד חדש ופרסום הנוסח המתוקן והמחייב של המכרזים יהיה פרסום מוקדם.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז