טלפון במוקד: 106 / 09-7960200, פקס: 09-7961219, דוא"ל mokdan@lev-hasharon.com
עצור / הפעל אנימציית תמונות הורד את האפליקציה שלנו
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
טלפון במוקד:
106 / 09-7960200
פקס:
09-7961219
דוא"ל
mokdan@lev-hasharon.com

אושר חוק עזר חדש לגביית היטל השמירה

תאריך: 24/01/2018
תוכן:

 

מליאת המועצה האזורית לב השרון אישרה בישיבתה מיום  1/1/18את חוק העזר החדש לגביית היטל השמירה אשר מחליף חוק עזר קודם בעניין שמירה בתשלום. בהתאם לחוק העזר שאושר ע"י משרד הפנים, החל מחודש ינואר 2018 יבוצע חיוב היטל השמירה לפי שטח הנכס, במכפלת תעריף קבוע למ"ר כפי שנקבע לכל יישוב הנכלל בתוספת לחוק העזר וכפי שאושר במשרד הפנים.

ההחלטה אם להפעיל שירותי שמירה בתשלום בכל יישוב הינה של הוועד המקומי, לפי צורכי היישוב

ועד מקומי אשר מבקש להפעיל שירותי שמירה, יפעל בעניין זה לפי הוראות חוק העזר החדש.

לנוחיותכם, חוק העזר מפורסם באתר המועצה.